Het Centre for Information and Research on Organised Crime (CIROC) organiseert op vrijdag 14 juni 2019 een seminar over:

 

De transnationale illegale adoptiemarkt

 

In de afgelopen halve eeuw is er een transnationale markt ontstaan voor adoptiekinderen. Talrijke gevallen zijn er aan het licht gekomen waarbij in derdewereldlanden op illegale manier 'adopteerbare' kinderen verkregen werden om aan de hoge vraag naar adoptiekinderen door ongewenst kinderloze stellen in het Westen te voldoen. Kinderen werden bijvoorbeeld van hun arme families gekocht of uit hun huizen, op straat of uit kindertehuizen ontvoerd. In andere gevallen werd aan kwetsbare ouders misleidende informatie over de gevolgen van een adoptie verstrekt om hun toestemming voor adoptie te verkrijgen. De illegaal verkregen kinderen werden vervolgens 'witgewassen': hun geboorteaktes en andere documenten die voor een adoptie nodig waren werden vervalst teneinde hen als weeskinderen, geschikt voor adoptie, aan te kunnen merken.

Adoptiekinderhandel is een verborgen misdrijf. De kinderen zijn zich meestal niet bewust van de onwettige omstandigheden van hun plaatsing en de ouders ontberen vaak de stem om de illegale verwijdering van hun kinderen te melden. De aard en omvang van de illegale adoptiepraktijken blijven daarom grotendeels onzichtbaar. Niettemin hebben prominente adoptieschandalen licht geworpen op het wijdverspreide bestaan van kinderhandel voor adoptiedoeleinden.

Ook Nederland had de afgelopen jaren te maken met een aantal belangrijke adoptieschandalen die het publiek choqueerden en in verhitte parlementaire debatten resulteerden. 

In 2016 heeft de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming aanbevolen om interlandelijke adopties naar Nederland te verbieden, met het argument dat de risico's van misbruik binnen het interlandelijke adoptiesysteem te hoog waren. Nederland was een van de eerste ontvangende landen dat ernstig overwoog om buitenlandse adopties te verbieden. Hoewel het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid deze aanbeveling niet volgde, beloofde het om de controle binnen het Nederlandse adoptiesysteem te vergroten. Ook werd in december 2018 bekend dat er een commissie wordt ingesteld om het probleem van illegale adoptie nader te onderzoeken.

Deze CIROC-workshop zal het probleem van kinderhandel voor adoptiedoeleinden vanuit verschillende invalshoeken behandelen. Het bespreekt de structuur en organisatie van de transnationale illegale adoptiemarkt, de belangrijkste actoren, de processen die plaatsvinden in illegale adopties en de sociaal-culturele factoren die hen faciliteren. Het behandelt ook de beloften en valkuilen van het 1993 Haagse Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie of Haags Adoptieverdrag.

Programma

De transnationale illegale adoptiemarkt 

 

Chair: Hans Nelen (Professor of Criminology at Maastricht University / CIROC) 

 

12.45-13.15

Ontvangst met koffie/thee

13.15-14.00

The ‘orphan industrial complex’ and the socio-cultural factors that create the breeding ground for illegal adoptions – Kristen Cheney (Erasmus University Rotterdam, International Institute of Social Studies)

14.00-14.45

Child trafficking for adoption purposes: The organization and operation of the illegal transnational adoption market – Elvira Loibl (Maastricht University, Department of Criminal Law and Criminology) 

14.45-15.00

Koffie / thee

15.00-15.45

The 1993 Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption – Laura Mártinez-Mora (Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law)

15.45-16.30

Discussie

16.30-17.30

Borrel 

 
 

Overige informatie

 

Kosten:

De kosten voor deelname aan dit seminar bedragen € 75,-.

 

Locatie:

Universiteit Utrecht, zaal 4A-24/30 (Molengraaff-zaal), Newtonlaan 201, 3584 BH Utrecht

 

Aanmelding:

U kunt zich aanmelden voor dit seminar via www.ciroc.nl.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst. Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met nadere informatie over de wijze van betalen.

In verband met de planning zien wij uw aanmelding graag vóór 7 juni tegemoet.

 

Annuleren:

Annulering dient schriftelijk te geschieden. Tot 7 dagen voor aanvang van het seminar kunt u kosteloos annuleren. Daarna wordt € 30,- in rekening gebracht.

 

Inlichtingen:

Voor vragen over dit seminar kunt u zich wenden tot het secretariaat van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen.

Telefoon: 030 2537137/7125. Via email: ciroc@uu.nl of via de website van CIROC: www.ciroc.nl.

Aanmelding seminar De transnationale illegale adoptiemarkt

U ontvangt geen factuur. Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met daarin nadere informatie over de wijze van betalen.