Seminar 'Radicalisering en terrorisme'

Woensdag 20 januari 2016, Raadzaal, Achter Sint Pieter 200, 3512 HT Utrecht

Organisatie: drs. Edwin Kruisbergen

 

De aanslagen in Parijs van 13 november 2015 hebben radicalisering en terrorisme nog prominenter op de publieke en politieke agenda gezet. Maar wat zijn eigenlijk de achtergronden van radicalisme en terrorisme onder islamitische jongeren, en hoe komt het dat anderen juist niet vatbaar zijn voor radicalisering? Hoe kan je het aanpakken en wat te doen met hen die na een detentie wegens jihadistische activiteiten vrijkomen? Op dit seminar komen deze vragen aan bod.

De ochtend begint met prof. dr. Bob de Graaff (Universiteit Utrecht/Nederlandse Defensie Academie). De intense actuele ontwikkelingen slokken begrijpelijkerwijs bijna alle aandacht op in het debat over het onderwerp. Extremisme, van verschillende achtergronden, kent echter een lange geschiedenis. De spreker plaatst hedendaags gewelddadig radicalisme in een historisch perspectief. Vervolgens gaan dr. mr. Fiore Geelhoed (Vrije Universiteit Amsterdam) en prof. dr. Richard Staring (CIROC/Erasmus Universiteit Rotterdam) in op de vraag waarom (de meeste) jongeren juist niet radicaliseren. Zij bieden inzicht in de factoren die Turks-Nederlandse jongeren weerbaar maken tegen radicalisering. Met dr. Martijn de Koning (Universiteit van Amsterdam) verleggen we het perspectief naar islamitisch activisme in Nederland, België en Duitsland. Hij deed langdurig onderzoek in netwerken van islamitische jongeren waarin sommigen de keus maakten om naar Syrië af te reizen. Wat gaat er om in deze netwerken? Hoe komt het militant activisme tot stand?

In de middag staan de aanpak en de re-integratie centraal. De aanslagen in Parijs hebben duidelijk gemaakt dat van teruggekeerde jihadgangers een grote dreiging uit kan gaan. Een analist van het Ministerie van Veiligheid en Justitie gaat in op de Nederlandse jihadgangers en de beleidsmatige aanpak van deze problematiek. Wat weten we eigenlijk van hen die uit Syrië terugkeren? Is een harde aanpak raadzaam of juist niet? Drs. Daan Weggemans (Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme/International Centre For Counter-terrorism) behandelt de re-integratie van ex-gedetineerden met een jihadistische achtergrond. Is de re-integratie van ‘reguliere’ ex-gedetineerden al een hele klus, bij deze specifieke groepering ligt dat zeker niet makkelijker, bijvoorbeeld vanwege de grote politieke en publieke aandacht. Welke kansen en valkuilen zijn er voor de re-integratie van het groeiend aantal personen dat in aanraking is gekomen met het contraterrorismebeleid?

De dag sluit af met een discussie.

 

prof. dr. Bob de Graaff (Universiteit Utrecht/ Nederlandse Defensie Academie)

Op weg naar Armageddon. Gewelddadig radicalisme in historisch perspectief

 

dr. mr. Fiore Geelhoed (Vrije Universiteit Amsterdam) & prof. dr. Richard Staring (CIROC/Erasmus Universiteit Rotterdam)

Wereldbeelden en weerbaarheid van Turks-Nederlandse jongeren

 

dr. Martijn de Koning (Universiteit van Amsterdam)

Eilanden in een zee van ongeloof’. Islamitisch activisme in Nederland, België en Duitsland