Waar blijft het geld? 

Nieuwe inzichten in de aard van de georganiseerde misdaad op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit en onderzoek in binnen- en buitenland. In februari 2013 wordt de vierde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit gepubliceerd. In deze vierde rapportage wordt in het bijzonder aandacht besteed aan illegale verdiensten, illegale bestedingen en de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Aan het begin van deze deze studiedag zullen de betrokken onderzoekers verschillende belangrijke inzichten uit dit onderzoek presenteren. Daarna zal Kim Tielbeek (politie, Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland), ingaan op ontwikkelingen op het gebied van nieuwe betaalmethoden en witwassen.

 

De middag geeft een bredere blik op Nederland en haar omgeving, op basis van onderzoek van twee promintente onderzoekers van Oxford University. Professor Federico Varese zal ingaan op zijn onderzoek naar maffiagroepen, hoe deze zich verplaatsen naar andere landen en hoe zij voet aan de grond krijgen (of niet). Daarna zal Paolo Campana ingaan op zijn onderzoek naar maffiagroepen met vertakkingen in andere landen, waaronder Nederland. Ook zal hij ingaan op recente resultaten van een onderzoek naar maffia-activiteiten in 110 steden in Europa, waaronder Nederland, en op de vraag welke effectieve maatregelen te treffen zijn met betrekking tot grensoverschrijdende misdaad binnen Europa.

 

drs. Edwin Kruisbergen (WODC)

Waar blijft het geld? Resultaten van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit

drs. Kim Tielbeek (Politie, Bovenregionale recherche Noord- en Oost-Nederland)

Prepaid Stored Value Cards, het ultieme witwasmiddel of toch niet?

prof. dr. Federico Varese (Oxford University)

How Mafias move

dr. Paolo Campana (Oxford University)

Understanding and fighting cross-border Mafia activities