Grensoverschrijdende recherche

Waar blijft het geld? In februari 2013 wordt de vierde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit gepubliceerd. In deze vierde rapportage wordt in het bijzonder aandacht besteed aan illegale verdiensten, illegale bestedingen en de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Aan het begin van deze deze studiedag zullen de betrokken onderzoekers verschillende belangrijke inzichten uit dit onderzoek presenteren. Daarna zal Kim Tielbeek (politie, Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland), ingaan op ontwikkelingen op het gebied van nieuwe betaalmethoden en witwassen.


De Nederlandse politie staat in internationaal perspectief te boek als een professionele organisatie. Maar kan door buitenlandse politiediensten in de sfeer van rechercheonderzoek met die professionele organisatie ook altijd goed worden samengewerkt? Welke succes-en faalfactoren zijn in dat verband te onderscheiden? Hoe vaak wordt er bij grensoverschrijdende recherche van Joint Investigation Teams gebruik gemaakt en wat zijn de ervaringen daarmee? Hoe ontwikkelt Europol zich verder? En wat zijn de gevolgen van de vorming van de Nationale Politie voor internationale samenwerking in het recherchedomein? Geven de omstandigheden en voorwaarden die in het verleden zijn gecreëerd om gegevensuitwisseling en internationale samenwerking soepel te laten verlopen nog steeds voldoende houvast?


Deze en andere vragen staan centraal tijdens het CIROC-seminar van woensdag 15 mei a.s. over grensoverschrijdende recherche. Tijdens dit seminar zal ook het rapport ten doop worden gehouden van een onderzoek dat door de Universiteit Maastricht is uitgevoerd naar grensoverschrijdende recherche in de Euregio Maas-Rijn. In dit rapport wordt vanuit het perspectief van Duitse, Belgische en Nederlandse rechercheurs en recherchechefs inzicht verschaft in de totstandkoming en het verloop van deze Euregionale samenwerking. Alle deelnemers aan het CIROC-seminar krijgen na afloop van het seminar een exemplaar van het rapport overhandigd. Dit rapport is bij de prijs inbegrepen.

 

Prof. dr. mr. Hans Nelen (CIROC/Universiteit Maastricht)

Grensoverschrijdende recherche Euregio Maas-Rijn

Prof. Monica den Boer (Academisch Decaan, School voor Hogere Politiekunde, Politieacademie)

De evoluerende rol van Europol in de internationale politiesamenwerking

Prof. Brice de Ruyver (Institute for International Research on Criminal Policy, Universiteit Gent)

Grensoverschrijdende recherche: een deel van het geheel