Cocaïnehandel en opsporing, toen en nu

In januari 2002 organiseerde CIROC zijn eerste seminar over cocaïnegebruik, handel en beleid in Latijns-Amerika en in Nederland. Nu, twaalf jaar later, zijn de problemen en uitdagingen rond deze illegale drug nog steeds actueel, reden genoeg om deze weer onder de loep te nemen. Ditmaal zal niet het cocaïnegebruik centraal worden gesteld, maar willen we ons concentreren op de ontwikkelingen in Nederland, de bronlanden en bij de VN op het gebied van productie, handel, beleid en opsporing.

 

Tijdens de ochtendsessie zal worden gekeken naar veranderingen op internationaal niveau, met name bij de VN, de EU en in Latijns-Amerika. Aandacht zal worden besteed aan het beleid, de opsporing, de cocaproductie en cocaïnehandel in de bronlanden en met name in de Andes-regio. Wat is de impact van geopolitieke ontwikkelingen op de VN (drugsverdragen en -beleid) en in Nederland? En welke rol speelt Mexico in de Europese markt? 

 

’s Middags zal de cocaïnehandel en opsporing in Nederland aan de orde komen. Heeft Nederland nog steeds een centrale rol als doorvoerland? Zijn er nieuwe routes, transitolanden of smokkelmethoden in vergelijking met de situatie van 2002? Wat weten wij nu over de betrokken actoren, handelspraktijken en geldinvesteringen? En wat is er gebeurd met de bolletjesslikkers? In hoeverre hebben Nederlandse opsporingsinstanties de afgelopen jaren hun prioriteiten en werkwijzen bijgesteld, en welke interventies blijken effectief te zijn?

 

Deze en andere vragen werden tijdens het seminar behandeld door drugsonderzoekers en experts afkomstig van verschillende opsporingsinstanties, universiteiten en NGO’s.

 

Dr. Damián Zaitch (CIROC/Utrecht University)

The cocaine business in Europe and the Netherlands: ten years later

Dr. Ricardo Soberon

(Centre for Research on Drugs and Human Rights (CIDDH), Lima, Peru)

Recent developments on coca production, cocaine trafficking and related policies in the Andean countries

Dr. Melvin Soudijn (Nationale Politie)

Geldstromen in de cocaïnehandel

Drs. Ewout Stoffers (onderzoeker Nationale Politie)

Cocaïnehandel in Nederland