In dit seminar staat de digitalisering van het politiewerk centraal. In de aanpak van onveiligheid worden steeds meer digitale technieken ingezet met als doel het politiewerk beter uit te voeren. Deze digitale toepassingen lopen sterk uiteen en kunnen variëren in complexiteit, functies en toepassingen. Er zijn tools die worden gebruikt om nieuwe vormen van criminaliteit te voorspellen. Andere toepassingen hebben als doel meer zicht te krijgen op criminele gebeurtenissen in het verleden. Weer andere toepassingen worden in het hier-en-nu ingezet, waaronder gezichtsherkenning en applicaties die operationele data filteren op prioriteit en verbanden vinden die relevant zijn voor de opsporing.  

 

In de samenleving is er steeds meer aandacht voor de voor- en nadelen van digitale technieken in het verbeteren van de veiligheid, van snellere werkprocessen en van het ontwikkelen van efficiëntere vormen van opsporing van criminaliteit tot problemen zoals vuile data en discriminatie van minderheden. Daarbij is er veel onduidelijkheid over de toepassing ervan in de praktijk. Welke digitale tools kunnen worden gebruikt om de aanpak van criminaliteit te verstevigen? Wat weten we over de effecten en neveneffecten van deze toepassingen? En op welke manier veranderen digitale technieken het politiewerk? Deze vragen staan centraal tijdens dit CIROC-seminar.  

 

Het seminar begint met een uiteenzetting van onderzoeker Wouter Landman (Bureau Landman) over het verzamelen van gegevens door de politie via het internet ten behoeve van haar intelligencepositie. Landman gaat in op de meerwaarde van digitale gegevensverzameling en laat ook de spanningen zien die zich hierbij voordoen. Vervolgens staat Jan-Jaap Oerlemans (Universiteit Utrecht) stil bij de kwestie of de Nederlandse wet- en regelgeving voldoende is uitgerust voor datagedreven opsporing. Sluit het huidige juridische kader hier voldoende op aan of moet het roer om?  

 

Na de lunch laten Hilde Spits en Dominique Roest van de Nationale Politie zien hoe big data-toepassingen in de praktijk worden gebruikt en waarom hierdoor het politiewerk en de politieorganisatie veranderen. Vervolgens bespreekt Thom Snaphaan (Universiteit Gent) welke randvoorwaarden van belang zijn voor een verantwoord gebruik van big data. Hij gaat daarbij in op het gebruik van crime-scripting in de aanpak van criminaliteit. Tot slot zal Jeroen van Rest (TNO) de resultaten bespreken van het onderzoek van de Koninklijke Marechaussee in het Europese project TRESSPASS naar de mogelijkheden van risicogestuurd grenstoezicht. Risicogestuurd grenstoezicht moet bijdragen aan het vergroten van de veiligheid en een betere doorstroming van personen en goederen. 

 

Deelnemers aan het CIROC-seminar ontvangen na afloop de recente themanummers van Het Tijdschrift voor de Politie en Het Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit over digitale surveillance en opsporing op het internet.  

 

09:15-09:45 Ontvangst en koffie
09:45-10:00 Welkom en introductie - prof. dr. mr. Marc Schuilenburg (EUR/CIROC)
10:00-10:45 Spanningen bij politiewerk op het web - dr. Wouter Landman (Bureau Landman)
10:45-11:15 Koffie/thee
11:15-12:00 Juridische knelpunten bij datagedreven opsporing - prof. dr. Jan-Jaap Oerlemans (Universiteit Utrecht)
12:00-12:30 Discussie
   
12:30-13:30 Lunch
   
13:30-14:15 Anders kijken, meer zien: Zo haalt de politie meer rendement uit data - dr. Hilde Spits & drs. Dominique Roest (Nationale Politie - Team TROI)
14:15-15:00 Verantwoord en betekenisvol gebruik van big data in de aanpak van criminaliteit - drs. Thom Snaphaan (Universiteit Gent)
15:00-15:30 Koffie/thee
15:30-16:15 Risicogestuurd grenstoezicht: Lessen voor de praktijk - drs. Jeroen van Rest (TNO)
16:15-16:45 Discussie
16:45-17:45 Borrel

Kosten: 

De kosten voor deelname aan dit seminar bedragen € 195,-. In dit bedrag zijn de lunch en borrel inbegrepen. Tevens krijgen de deelnemers aan het einde van de dag een exemplaar uitgereikt van de recente themanummers van Het Tijdschrift voor de Politie en Het Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit.  

 

Voor studenten geldt een speciale regeling: maximaal 15 studenten van de in CIROC  participerende universiteiten (EUR/TU/UM/UU/VU) mogen wij verwelkomen tegen een gereduceerd tarief van € 25,-.   

 

Locatie: 

Arminiuskerk – Grote Zaal – Museumpark 3 – 3015 CB Rotterdam. Zie voor meer informatie www.arminius.nl 

 

Aanmelding: 

Zowel de aanmelding als de betaalwijze voor de seminars van CIROC is ondergebracht bij de online services van Erasmus School of Law. U kunt zich aanmelden voor dit seminar via https://www.eur.nl/esl/formulieren/ciroc-seminar 

 

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst. Na aanmelding ontvangt u een mail waarin uw aanmelding bevestigd wordt en waarin u nadere informatie over de wijze van betalen kunt vinden.  Na betaling ontvangt u opnieuw een mail waarin uw betaling bevestigd wordt; hiermee is uw deelname definitief.   

 

Betaling kan alleen geschieden via de betaallink die u ontvangt nadat u zich heeft aangemeld; het is helaas niet mogelijk om een factuur toegezonden te krijgen. 

 

De inschrijving van studenten gaat rechtstreeks via CIROC; studenten kunnen een verzoek tot deelname sturen aan het secretariaat van CIROC  via ciroc@eur.nl.  

 

In verband met de planning zien wij uw aanmelding graag vóór 30 september 2023 tegemoet. 

 

Annuleren: 

Annulering dient schriftelijk te geschieden. Tot 7 dagen voor aanvang van het seminar kunt u kosteloos annuleren. Daarna wordt € 50,- in rekening gebracht. 

 

Bereikbaarheid: 

Debatpodium Arminius is gevestigd in het centrum van Rotterdam en ligt op 2 minuten loopafstand van een aantal OV-verbindingen. Er is ook ruimschoots parkeergelegenheid in de buurt. Zie voor meer informatie www.arminius.nl 

 

Inlichtingen: 

Voor vragen over dit seminar kunt u zich wenden tot het secretariaat via  

e-mail: ciroc@eur.nl. of via de website: www.ciroc.nl