Presentatie:

L. Bisschop en R. Roks

Drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven; aard en aanpak van het fenomeen

 

Het Centre for Information and Research on Organised Crime (CIROC) organiseert op donderdag 12 september 2019 een studiedag onder de titel:

 

De aanpak van drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven

 

De Rotterdamse haven neemt mondiaal een belangrijke economische positie in. Als grootste haven van Europa staat Rotterdam bekend als de toegangspoort van goederen naar Europa en de rest van de wereld. De kwaliteit van de havenvoorzieningen en de efficiëntie in de afhandeling van goederen, zorgen voor een sterke concurrentiepositie, maar maken de haven ook aantrekkelijk voor criminele activiteiten. Rotterdam is ongewild een belangrijke doorvoerhaven van verdovende middelen, in het bijzonder van cocaïne, omdat er tal van mogelijkheden zijn om smokkelwaar op de goederenstromen te laten meesurfen.

Bij steeds meer partijen leeft het besef dat – om concurrerend te zijn – de haven ook een veilige plek moet zijn, in fysieke en sociale zin. Voor een effectieve aanpak van de problematiek rondom drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven is niet alleen de inzet van overheidsdiensten voldoende, maar ook die van het bedrijfsleven noodzakelijk.

Tijdens dit seminar zal de aanpak van drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven centraal staan. Welke ontwikkelingen heeft de aanpak de afgelopen jaren doorgemaakt? Welke publieke en private actoren zijn er op dit moment betrokken bij de aanpak en hoe verloopt de samenwerking tussen deze actoren onderling? Wat zijn best practices en waar liggen verbeterpunten? Deze en andere vragen over de aanpak van drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven zullen tijdens de studiedag de revue passeren.

De aanleiding voor deze studiedag is het verschijnen van het onderzoek Drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven. Aard en aanpak van het fenomeen (Staring, Bisschop, Roks, Brein en Van de Bunt, 2019). Alle aanwezigen krijgen na afloop een exemplaar van het boek.

In het ochtendprogramma komt een historisch overzicht van drugscriminaliteit en havens aan bod. Na een korte pauze zal er een toelichting zijn op de belangrijkste bevindingen van het EUR-onderzoek.

Hierbij gaan we in gesprek met praktijkdeskundigen over de manier waarop het onderzoek in de praktijk wordt vormgegeven.

Het middagprogramma bestaat uit twee sessies waarbij we op zoek gaan naar de aanpak van drugscriminaliteit en wat werkt: korte klap of lange halen, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Met een panel van publieke en private experts gaan we vervolgens in gesprek over de huidige samenwerking tussen de verschillende partijen en bespreken we mogelijkheden en verbeterpunten.

Met een plenaire terugkoppeling sluiten we de studiedag af. Tijdens de borrel is er ruimte voor netwerken en verdiepen van de bestaande relaties.