Webinar Aanpak van criminele families

Woensdag 30 september 2020, 14.00-16.00 uur

 

De inschrijving is gesloten; u kunt zich niet meer aanmelden.

 

Criminele families in de georganiseerde misdaad kennen we uit populaire films zoals de Godfather en series zoals de Sopranos. Ook in werkelijkheid spelen familiebanden in ondermijnende criminaliteit een belangrijke rol. In een wereld waar geen rechtszekerheid bestaat, zijn vertrouwensbanden essentieel. Dus wordt er bij voorkeur een beroep gedaan op familieleden. Net als in ‘gewone’ familiebedrijven, blijkt die betrokkenheid bij zware criminaliteit gemakkelijk van de ene generatie op de andere over te gaan. ‘Vooraanstaande’ criminele families blijken bovendien grote negatieve invloed uit te oefenen op hun directe omgeving, door het foute rolmodel dat ze bieden. Ze faciliteren voorts hun illegale activiteiten door ‘muren van stilzwijgen’ af te dwingen. Dit niet alleen door intimidatie, maar ook door het spelen van de weldoener, die welgezinde bewoners helpt als ze in (financiële) problemen zitten en leuke dingen voor de buurt regelt. Niet zelden zijn deze ‘wijkkoningen’ ook het aanspreekpunt voor de gemeente. Het wekt geen verbazing dat zulke families vaak al tientallen jaren geen onbekenden zijn voor handhaving, politie, gemeenten en woon-, zorg- en welzijnsdienstverleners. Het geeft aan hoe hardnekkig de problemen zijn en hoe moeilijk het is om de invloed van criminele families en het patroon van intergenerationele overdracht te doorbreken. De laatste jaren staat de toepassing van integrale aanpakken hoog op de agenda.

 

CIROC organiseert op 30 september 2020 tussen 14.00 en 16.00 uur een webinar waarin criminele families centraal staan.

 

Prof. Jay Albanese, een gerenommeerd onderzoeker van de Italiaans-Amerikaanse maffia, laat zijn licht schijnen over de rol van familie in deze netwerken. Dr. Amir Rostami gaat in op interventies met het oog op normalisering van de situatie in enkele stadsdelen van Stockholm.  Deze konden uitgroeien tot ‘parallelle samenlevingen’, waar invloedrijke criminele families het openbare leven in allerlei opzichten controleren. Filmmaakster Sophia Luvarà gaat in op haar nieuwe documentaire over een poging om ‘maffiazonen’ in Italië aan een heropvoedingsregime te onderwerpen. Prof. dr. Toine Spapens en Dr. Hans Moors gaan in op de bevindingen van hun recente studie ‘Interveniëren in criminele families’, waarin de aanpak door Nederlandse gemeenten centraal staat. Tot slot zullen praktijkdeskundigen spreken over hun ervaringen, tips en reflecties op het fenomeen criminele families.

 

Programma / program

 

14.00-14.10      

Welkom / Welcome – Prof. Dr. Dina Siegel (CIROC /

Utrecht University)

14.10-14.30

Mafia family networks in the US – Prof. Jay Albanese

(Virginia Commonwealth University) 

14.30-14.50

Parallel Syriac societies in Stockholm –

Dr. Amir Rostami (Stockholm University)

14.50-15.20

Documentary ‘Sons of Honour’ – Interview

Sophia Luvarà / trailers

15.20-15.30

Interveniëren in ‘criminele families’? Hoe dan?
Prof. dr. Toine Spapens en Dr. Hans Moors

(Tilburg University / EMMA)

15.30-16.00

Reflecties vanuit de praktijk (Marin Honée, 

gezinscoach en betrokken bij de aanpak

van een criminele familie)

   

Overige informatie

 

Kosten:

De kosten voor deelname aan dit webinar bedragen € 30,-.

De eerste 100 deelnemers krijgen gratis een exemplaar van het boek Interveniëren in criminele families (2020) thuisgestuurd

 

Aanmelding:

U kunt zich aanmelden voor dit webinar via www.ciroc.nl.

Rond half september ontvangt u per mail een bevestiging van uw aanmelding en een betaallink waarmee u het deelnamebedrage van € 30,- kunt voldoen.

 

Annuleren:

Annulering dient schriftelijk te geschieden. Tot 7 dagen voor aanvang van het seminar kunt u kosteloos annuleren. Daarna wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

 

Inlichtingen:

Voor vragen over dit seminar kunt u zich na 14 september wenden tot het secretariaat van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen.

Telefoon: 030 2537120/7137. Via email: ciroc@uu.nl of via de website van CIROC: www.ciroc.nl.