In dit seminar staan de resultaten van een drie jaar durend onderzoek naar de aanpak van druggerelateerde georganiseerde criminaliteit centraal. Gedurende deze periode hebben onderzoekers van de Universiteit Maastricht (UM) en de Erasmus Universiteit (EUR) – in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) – de ontwikkelingen in het kader van deze versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit op de voet gevolgd. Het onderzoek had zowel een actiegerichte insteek als het karakter van een procesevaluatie. Voor de onderzoekers betekende dit dat zij niet alleen informatie hebben gehaald als onderdeel van de dataverzameling, maar dat door de onderzoekers op verschillende momenten inzichten en leerervaringen gedeeld werden met de partijen die bij een aantal projecten betrokken waren die met de zogeheten Versterkingsgelden werden gefinancierd. Naast deze reflectiesessies op projectniveau, heeft het onderzoeksteam over de diverse projecten heen een procesevaluatie uitgevoerd. Het eindrapport van die procesevaluatie zal op 19 januari worden gepubliceerd en vormt de opmaat voor de interactieve CIROC-bijeenkomst die op dezelfde dag plaatsvindt. Deelnemers aan het CIROC-seminar krijgen na afloop het rapport in boekvorm uitgereikt.

 

Het seminar begint met een korte uiteenzetting van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek door de projectleiders van het onderzoek –  Hans Nelen (UM) en Karin van Wingerde (EUR). Vervolgens wordt op deze presentatie gereflecteerd door achtereenvolgens Toine Spapens (Universiteit Tilburg) en Charlotte Colman (UGent). De eerstgenoemde zal in zijn reflectie mede de inzichten betrekken van het onderzoek naar 25-jarig drugsbeleid dat onder zijn supervisie plaatsvond. Charlotte Colman zal een Belgisch perspectief op de ontwikkelingen in Nederland kunnen loslaten, niet alleen in haar hoedanigheid van hoogleraar criminologie aan de UGent maar ook als de recent benoemde Belgische nationale drugscoördinator.

 

Na de lunch zoomen we verder in op de Nederlandse praktijk en richten we ons op een aantal specifieke knelpunten en uitdagingen. Roland Moerland (UM) belicht kort de belangrijkste uitdagingen op het vlak van capaciteit en competenties met speciale aandacht voor data-analyse, financiële expertise en leiderschap. Daarop wordt door diverse professionals uit de praktijk van de aanpak van ondermijning gereageerd. Na de theepauze wordt het thema integraal samenwerken onderwerp van discussie met een drietal andere professionals, met speciale aandacht voor vormen van publiek-private samenwerking. Deze sessie wordt kort ingeleid door Lieselot Bisschop (EUR).

De dag wordt afgesloten met een forumdiscussie met de middagsprekers onder leiding van Bob Hoogenboom (Nyenrode Business Universiteit). Ook dan bestaat er voor het publiek in de zaal ruimschoots de gelegenheid om een bijdrage aan het debat te leveren.