Over CIROC

CIROC wil zowel nationaal als internationaal een bijdrage leveren aan de informatie-uitwisseling over actuele ontwikkelingen op het gebied van de georganiseerde misdaad. Het ziet zichzelf als netwerkbouwer: in Nederland trachten wij een brug te slaan tussen de criminologische wetenschap en de praktijk van opsporing, vervolging en berechting. Internationaal verbreden en versterken wij professionele netwerken op ons vakgebied.

 

CIROC werkt voor en met verschillende doelgroepen. Primair zijn dat in Nederland: wetenschappers en wetenschappelijke instellingen, de centrale overheid, het Openbaar Ministerie, opsporingsinstanties, de rechterlijke macht en relevante vrije-beroepsgroepen. Internationaal gaat het vooral om: wetenschappers en wetenschappelijke instellingen, overheden, niet-gouvernementele organisaties (ngo's), de Europese Commissie, de Verenigde Naties en opsporingsinstanties.

 

CIROC verzamelt, bundelt en ontsluit kennis, gericht op verschillende doelgroepen. Hiermee denken wij niet alleen geografische grenzen te openen, maar ook de kloof tussen wetenschap en praktijk te overbruggen. De maatschappelijke relevantie van wetenschappelijk onderzoek wordt daardoor aanzienlijk versterkt.

 

In grote lijnen zijn de activiteiten van CIROC in vier categorieën onder te brengen.

 • Informatieverschaffing over georganiseerde misdaad in het buitenland:
  CIROC maakt informatie over de georganiseerde misdaad in het buitenland en de aanpak ervan toegankelijk voor het Nederlandse taalgebied. Dit gebeurt door middel van deze website en via de Nieuwsbrieven.
 • Informatie over georganiseerde misdaad in het binnenland:
  Over de georganiseerde misdaad in Nederland en de bestrijding daarvan publiceert CIROC informatie op zijn Engelstalige website en in de internationale, Engelstalige nieuwsbrieven. Het gaat hier om informatie uit eigen onderzoek of uit onderzoek van andere instellingen in het Nederlandse taalgebied.
 • Kennisproductie over georganiseerde misdaad in Nederland en daarbuiten:
  De secties Criminologie doen onderzoek naar (de aanpak van) georganiseerde misdaad in Nederland en het buitenland, door middel van literatuurstudie en empirisch onderzoek. Daarnaast wordt ook binnen andere universiteiten en onderzoekscentra onderzoek naar georganiseerde misdaad gedaan. CIROC vormt een belangrijk kanaal om de via onderzoek verkregen kennis te verspreiden.
 • Kennisoverdracht van theorie naar praktijk en omgekeerd:
  De overdracht van kennis van de theorie naar de praktijk en vice versa krijgt bij CIROC onder andere vorm door seminars die drie à vier maal per jaar in Rotterdam worden georganiseerd.