Seminars

CIROC richt zich op kennisoverdracht van theorie naar praktijk en omgekeerd, en het ontsluiten van informatie over de georganiseerde misdaad en de bestrijding ervan voor Nederlandse doelgroepen. Dit krijgt onder meer vorm door seminars die drie à vier maal per jaar in Rotterdam worden georganiseerd over een actueel thema op het gebied van georganiseerde misdaad.

 

De thema’s worden ingeleid door sprekers uit binnen- en buitenland. Doel is het onderwerp toegankelijk te maken voor verschillende groepen (wetenschappers en wetenschappelijke instellingen, de centrale overheid, het Openbaar Ministerie, opsporingsinstanties, de rechterlijke macht en relevante vrije-beroepsgroepen) en het op gang brengen van een discussie. In het archief van de seminars is een overzicht van programma’s en presentaties opgenomen.