Seminar 'Zicht op de onderwereld'

Woensdag 14 oktober 2015, Raadzaal, Achter Sint Pieter 200, 3512 HT Utrecht

Organisatie: prof. dr. Henk van de Bunt, prof. dr. Edward Kleemans, drs. Edwin Kruisbergen

 

Zijn politie en justitie het zicht op de onderwereld kwijt? Hebben politie en justitie in Nederland te weinig bevoegdheden om georganiseerde en ondermijnende criminaliteit goed in beeld te krijgen? Moeten er vaker undercovermethoden worden toegepast of moet het gebruik van meewerkende getuigen worden uitgebreid? Of juist niet? Welke ervaringen zijn er in andere landen met de aanpak van georganiseerd criminaliteit en wat kunnen we van deze ervaringen leren? Deze en andere vragen staan centraal tijdens deze CIROC-studiedag. In de ochtend wordt eerst de blik naar buiten gericht naar andere landen die op verschillende manieren omgaan met bijvoorbeeld undercovermethoden en de aanpak van georganiseerde misdaad. In de middag staan actuele vraagstukken in Nederland centraal, waaronder de inzet van undercovermethoden en de inzet van meewerkende getuigen.

 

In de ochtend zal eerst professor Jacqueline Ross (University of Illinois College of Law) ingaan op het gebruik van undercovermethoden in andere landen. Ook geeft zij aan welke inzichten uit haar vergelijkende onderzoek relevant zijn voor de discussie in Nederland. Daarna gaat July Ayling (Australian National University) in op de aanpak van georganiseerde misdaad in Australië en maakt zij een vergelijking tussen repressieve en een preventieve manieren van aanpak van georganiseerde criminaliteit.

 

In de middag staan actuele Nederlandse vraagstukken centraal. Eerst geeft Edwin Kruisbergen een overzicht van de theorie en praktijk van het infiltreren van criminele groepen in Nederland, op basis van alle uitgevoerde infiltratieprojecten in de periode 2000-2005. Daarna gaat procureur-generaal Gerrit van der Burg in op de Nederlandse werkwijze bij de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Naast het perspectief van politie en justitie komt ook het perspectief van de verdachte aan bod. Advocaat Willem Jan Ausma gaat in op ervaringen en ontwikkelingen uit de strafrechtpraktijk, onder meer met de inzet van meewerkende getuigen. De studiemiddag wordt afgesloten met een forumdiscussie onder leiding van professor Henk van de Bunt.

 

Julie Ayling

Combating organized crime Aussie-style: From law enforcement to prevention

Edwin Kruisbergen

Het infiltreren van criminele groepen. Theorie en praktijk van een ‘ultimum remedium’