Over CIROC

CIROC, Centre for Information & Research on Organised Crime, is een internationaal criminologisch kenniscentrum op het gebied van de georganiseerde misdaad en de bestrijding ervan.

Het centrum is in 2001 opgericht op initiatief van de secties Criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), de Universiteit Maastricht (UM), de Universiteit Utrecht (UU) en het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Lees meer

Seminars

CIROC richt zich op kennisoverdracht van theorie naar praktijk en omgekeerd, en het ontsluiten van informatie over de georganiseerde misdaad en de bestrijding ervan voor Nederlandse doelgroepen. Dit krijgt onder meer vorm door seminars die drie à vier maal per jaar in Rotterdam worden georganiseerd over een actueel thema op het gebied van georganiseerde misdaad.

De thema’s worden ingeleid door sprekers uit binnen- en buitenland. Doel is het onderwerp toegankelijk te maken voor verschillende groepen (wetenschappers en wetenschappelijke instellingen, de centrale overheid, het openbaar ministerie, opsporingsinstanties, de rechterlijke macht en relevante vrije-beroepsgroepen) en het op gang brengen van een discussie. In het archief van de seminars is een overzicht van programma’s en presentaties opgenomen.

Lees meer

Nieuwsbrief

CIROC publiceert jaarlijks over de georganiseerde misdaad en de bestrijding daarvan in zowel de Nederlandstalige Nieuwsbrief als de Engelstalige Newsletter. 

Het betreft informatie uit eigen onderzoek of uit onderzoek van andere instellingen, doorgaans gekoppeld aan het thema van een seminar. Doel is deze informatie toegankelijk te maken voor verschillende doelgroepen.

Lees meer

Bestuursleden

De bestuursleden zijn werkzaam bij de secties Criminologie van de bij CIROC betrokken universiteiten (Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Maastricht, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam), en bij het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Op de profielpagina’s van de bestuursleden treft u uitgebreide informatie aan over hun expertise, onderzoeksbelangstelling en publicaties.

Lees meer