Hoe in het buitenland met motorbendes wordt omgegaan.

De problematiek van Outlaw Motorbikers staat hoog op de politieke agenda, getuige onder andere het brede landelijke en lokale ‘offensief’ dat minister Opstelten in brieven d.d. 30 januari 2012 en 17 augustus 2012 tegen dit probleem heeft aangekondigd. Nederland neemt wat dat betreft geen uitzonderingspositie in. Ook in andere West-Europese landen, zoals Zweden, Duitsland en België, worden vele inspanningen aan de dag gelegd om de overlast en criminaliteit van groepen motorbikers in te dammen. Regelmatig verschijnen publicaties in de media over de (drugs)misdrijven die motorbikers daar zouden plegen en over het onderlinge geweld tussen enkele bekende motorclubs.

 

Ook in Canada en de VS is het een actueel onderwerp. In 2011 verscheen in het American Journal of Criminal Justice een themanummer waarin uitvoerig op de problematiek van de motorbikers in Noord-Amerika werd ingegaan. Op woensdag 5 december 2012 van 9.30 tot 14.00 uur organiseert CIROC een seminar over de actuele ontwikkelingen rondom de motorclubs. Niet de Nederlandse problematiek staat dit keer centraal, maar die in enkele andere landen (VS, Duitsland, België). Het is vanuit Nederlands perspectief bezien belangrijk om kennis te nemen van de strategieën die in de genoemde landen worden gebruikt om de problematiek het hoofd te bieden.

 

Tijdens het seminar zullen drie inleiders de situatie schetsen van de problematiek en aanpak in hun land waarna de dag wordt afgesloten met een discussie. De eerste inleider is James Quinn, hoogleraar University of North Texas), die vele publicaties op zijn naam heeft staan over motorgangs en hun betrokkenheid bij drugshandel. James Quinn was ook een van de auteurs in het hierboven genoemde themanummer van het American Journal of Criminal Justice over outlaw bikers. De tweede inleiding wordt verzorgd door Rudi Schellingen, Commissaris van politie en Hoofd van de dienst recherche te Genk. Schellingen heeft niet alleen zijn masterthesis van de studie criminologie aan de KU Leuven aan de motorbendes gewijd maar houdt zich al jaren beroepsmatig met deze thematiek bezig. De derde spreker komt uit Duitsland. Zijn of haar naam wordt z.s.m. bekend gemaakt.

 

James Quinn (University of North Texas, USA):

‘The Tools, Tactics, and Mentality of Outlaw Biker Wars'
James F. Quinn & Craig J. Forsyth, The Tools (2011), Tactics, and Mentality of Outlaw Biker Wars, Am J Crim Just 36:216-230
James F. Quinn & Craig J. Forsyth (2009): Leathers and Rolexs: The Symbolism and Values of the Motorcycle Club, Deviant Behavior, 30:3, 235-265

James F. Quinn (2001): angels, bandidos, outlaws, and pagans: the evolution of organized crime among the big four 1% motorcycle clubs, Deviant Behavior, 22:4, 379-399.

 

Dirk Bayens, onderzoeksjournalist o.a. bij KRO-Reporter, die een boek voorbereidt over de recente geschiedenis van de Hells Angels in Amsterdam:

De oorlog van de Hells Angels - vrijdag 4 november 2011