CIROC-seminar: Mobiel Banditisme - 20 maart 2024

De aandacht voor (klassieke) vormen van vermogenscriminaliteit lijkt de laatste jaren in Nederland te zijn weggeëbd. Tegelijkertijd staat het thema, onder de noemer van ‘organised property crime’ al een aantal jaren op de agenda van de EU. De zorgen gaan vooral uit naar mobiele, rondtrekkende bendes, ook wel gedefinieerd als Mobile Organised Crime Groups (MOCG). Zij zijn onder meer verantwoordelijk voor voertuig- en winkeldiefstallen, oplichting en zakkenrollerij. Nederland is een bestemmingsland voor MOCG’s die afkomstig zijn uit Oost- en Zuidoost-Europa. Omgekeerd zijn Nederlandse mobiele criminele groepen betrokken bij vermogenscriminaliteit, waaronder ernstige vormen zoals plofkraken, in eigen land en in het buitenland. De omvang van de schade van mobiel banditisme, de hardnekkigheid van het probleem en de mate van georganiseerdheid van dergelijke bendes, vereisen meer urgentie.


Het seminar begint met een schets van het fenomeen van mobiel banditisme door Dina Siegel (Universiteit Utrecht), waarbij zij ingaat op ontwikkelingen in Europa en in Nederland in het bijzonder. Daarna zal Toine Spapens (Tilburg University) de problematiek van criminele uitbuiting binnen mobiele bendes belichten, aan de hand van de uitkomsten van het recente Europese onderzoeksproject IMOBEX (Improving enforcement at the intersection of mobile banditry and exploitation). Dergelijke dadergroepen maken regelmatig misbruik van katvangers uit Zuidoost-Europese landen die naar Nederland worden gelokt met de belofte van werk en vervolgens worden gedwongen op hun naam voertuigen te huren, abonnementen voor mobiele telefoons af te sluiten, bankrekeningen te openen, enzovoorts, die vervolgens door de bendeleden worden gebruikt. Dadergroepen die gebaseerd zijn op familiebanden zetten minderjarige kinderen in voor het plegen van strafbare feiten, hetgeen eveneens geldt als criminele uitbuiting. Vervolgens gaat René Middag (Nationale politie) in op de aanpak van mobiel banditisme en de vraagstukken die zich daarbij voordoen, zoals het toedelen van voldoende menskracht en middelen voor de opsporing, de samenwerking en informatie-uitwisseling binnen de EU en de noodzaak van een integrale aanpak.

 

Na de lunch schetst Hans Blaauw (Nationale politie) de problematiek en de aanpak van mobiele bendes van plofkrakers die zowel in Nederland als Duitsland geldautomaten beroven met behulp van zware explosieven. Hij gaat daarbij in op de structurele samenwerking tussen Nederlandse en Duitse opsporingsinstanties. Daarna bespreekt Joeri Vig (CCV) het Europese barrièremodel dat in het kader van het EU-project VBar werd ontwikkeld om voertuigdiefstallen tegen te gaan. Ook komt in meer algemene zin de toegevoegde waarde van barrièremodellen bij het aanpakken van complexere vormen van criminaliteit aan de orde. Mobiel banditisme is in Nederland niet in de laatste plaats een probleem op het platteland, waar de agrarische sector onder meer te maken heeft met een toenemend aantal diefstallen van geavanceerde plaatsbepalingsapparatuur voor precisielandbouw. Gerwin Otten (Cumela) gaat nader in op het probleem en de maatregelen die ertegen worden getroffen. Tot slot zal Karijn van Doorne (VNO-NCW) vanuit het ondernemersperspectief ingaan op de mogelijkheden en beperkingen van publiek-private samenwerking bij de aanpak van mobiel banditisme.

09:30-10:00 Ontvangst en koffie
10:00-10:10 Welkom en introductie door Hans Nelen (Maastricht University/CIROC)
10:10-10:40 Dina Siegel (Utrecht University/CIROC) – Mobiel banditisme: het fenomeen.
10:40-11:10 Toine Spapens (Tilburg University/CIROC) Het IMOBEX project – criminele uitbuiting en mobiel banditisme.
11:10-11:30 Koffie/thee
11:30-12:00 René Middag (Nationale politie) – Aanpak van mobiel banditisme: wat is nodig?
12:00-12:15 Discussie
   
12:15-13:15 Lunch
   
13:15-13:45 Hans Blaauw (Nationale politie en Tilburg University) – Internationale samenwerking bij de aanpak van plofkraken.
13:45-14:15 Joeri Vig (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) – het project VBar: barrièremodel voertuigdiefstal.
14:15-14:35 Koffie/thee
14:35-15:05 Gerwin Otten (Cumela) – Diefstallen van agrarische apparatuur voor precisielandbouw in de loonwerksector door mobiele bendes.
15:05-15:35 Karijn van Doorne (VNO-NCW) – publiek-private samenwerking bij de aanpak van mobiel banditisme.
15:35-16:05 Discussie
16:05-17:00 Aflsluiting en borrel

Kosten:

De kosten voor deelname aan dit seminar bedragen € 195,-. In dit bedrag zijn de lunch en borrel inbegrepen. 

 

Voor studenten geldt een speciale regeling: maximaal 15 studenten van de in CIROC  participerende universiteiten (EUR/TU/UM/UU/VU) mogen wij verwelkomen tegen een gereduceerd tarief van € 25,-. 

 

Locatie:

De Malietoren – Grote Zaal – Bezuidenhoutseweg 12 – 2494 AV Den Haag

Zie voor meer informatie www.restaurantdemalielobby.nl

 

Aanmelding:

Zowel de aanmelding als de betaalwijze voor de seminars van CIROC is ondergebracht bij de online services van Erasmus School of Law. U kunt zich aanmelden voor dit seminar via https://www.eur.nl/esl/formulieren/ciroc-seminar

 

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst. Na aanmelding ontvangt u een mail waarin uw aanmelding bevestigd wordt en waarin u nadere informatie over de wijze van betalen kunt vinden.  Na betaling ontvangt u opnieuw een mail waarin uw betaling bevestigd wordt; hiermee is uw deelname definitief. 

 

Betaling kan alleen geschieden via de betaallink die u ontvangt nadat u zich heeft aangemeld; het is helaas niet mogelijk om een factuur toegezonden te krijgen.

 

De inschrijving van studenten gaat rechtstreeks via CIROC; studenten kunnen een verzoek tot deelname sturen aan het secretariaat van CIROC  via ciroc@eur.nl.

 

In verband met de planning zien wij uw aanmelding graag vóór 13 maart 2024 tegemoet.

 

 

 

Annuleren:

Annulering dient schriftelijk te geschieden. Tot 7 dagen voor aanvang van het seminar kunt u kosteloos annuleren. Daarna wordt € 50,- in rekening gebracht.

 

Bereikbaarheid:

De Malietoren is gevestigd in het centrum van Den Haag en ligt op 7 minuten loopafstand van het Centraal Station. Er is ook ruimschoots parkeergelegenheid in de buurt. Zie voor meer informatie www.restaurantdemalielobby.nl

 

Inlichtingen:

Voor vragen over dit seminar kunt u zich wenden tot het secretariaat via

e-mail: ciroc@eur.nl. of via de website: www.ciroc.nl.