Het Centre for Information and Research on Organised Crime (CIROC)

organiseert op woensdag 27 oktober 2021 een webinar onder de titel:

 

Geweld tegen journalisten

 

De recente uitbarsting van geweld tegen Nederlandse journalisten, met als dieptepunt de liquidatie van Peter R. de Vries, heeft geleid tot vragen bij het publiek, in het politieke debat en onder academische onderzoekers. Het fenomeen van bedreigingen van mediaprofessionals is (helaas) niet nieuw en ook de vragen die dit verschijnsel oproept zijn al jaren dezelfde: wat zijn de beweegredenen van de daders? In hoeverre is er een duidelijk verband met de georganiseerde misdaad? Wat zijn de ervaringen en reacties van journalisten die het slachtoffer zijn en soms jarenlang moeten onderduiken? Is er een toename van bedreigingen en het gebruik van geweld in de afgelopen jaren? In hoeverre is geweld een beroepsrisico voor Nederlandse (misdaad)journalisten geworden?

 

Woensdag 27 oktober 2021 organiseert CIROC een webinar over het fenomeen ‘geweld tegen journalisten’. We besteden daarbij aandacht aan wat we kunnen leren uit criminologisch onderzoek naar geweld tegen journalisten en wat de persoonlijk ervaringen met (de dreiging met) geweld zijn van (misdaad)journalisten in het binnen- en buitenland. 

 

In het eerste deel van het webinar zullen Frank Bovenkerk en Elena Krsmanovic proberen criminologische verklaringen te geven voor dit fenomeen in Nederland en in het buitenland. Het tweede deel van het webinar bestaat uit een rondetafelgesprek met een aantal Nederlandse (misdaad)journalisten. Marian Husken, Jan Meeus en Wouter Laumans vertellen over hun ervaringen met de dreiging met geweld naar aanleiding van hun journalistieke publicaties, de manier waarop zij met bedreigingen omgaan, maar ook hoe zij kijken naar de toekomst van hun beroep.