“De aanpak van ondermijning wordt verstevigd door aanpassing van wetgeving, opsporing, straffen, gegevensuitwisseling en detentie. Daarbij betrekken we lessen uit de bestrijding van de maffia in Italië”, aldus het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet. Maar wat zijn deze lessen? Hoe heeft de maffia zich gemanifesteerd in Italië en welke ontwikkelingen hebben zich hierbij voorgedaan? Uit welke elementen bestaat de Italiaanse aanpak van de maffia en wat is er bekend over effecten en neveneffecten? En op welke manier en in welke mate kunnen lessen worden getrokken voor de situatie in Nederland? Deze vragen staan centraal tijdens dit CIROC-seminar.

 

Het seminar begint met Italiaanse ervaringen op het terrein van de lange strijd tegen Italiaanse maffiagroepen die diep zijn geworteld in bepaalde delen van de samenleving. Eerst licht hoogleraar sociologie Maurizio Catino (Università Milano-Bicocca / New York University) op basis van uitgebreid empirisch onderzoek toe wat wij weten over de aard van Italiaanse maffiagroepen en ontwikkelingen en veranderingen in de afgelopen decennia. Daarna gaat hoogleraar criminologie Francesco Calderoni (Università Cattolica del Sacro Cuore / Transcrime, Milano) nader in op de aanpak van de Italiaanse maffia en lessen die daaruit zijn te trekken. 

 

Na de lunch richten we ons op de Nederlandse praktijk in relatie tot de Italiaanse aanpak. Strafrechtgeleerde Laura Peters (Rijksuniversiteit Groningen) start met een vergelijking van de Italiaanse en Nederlandse wetgeving op het terrein van de bestrijding van georganiseerde misdaad. Daarna vertelt een Nederlandse officier van justitie over de ervaringen als liaison magistraat in Rome. Na de  pauze gaat gevangenisdirecteur Toon Molleman (Penitentiaire Inrichting Arnhem) in op de wenselijkheid van een hard gevangenisregime – analoog aan art 41bis van de Italiaanse wet – voor gedetineerden die veel macht en middelen tot hun beschikking hebben. Tot slot zal advocaat Sander Janssen (Cleerdin & Hamer Advocaten) stilstaan bij de kroongetuigeregeling en de wenselijkheid  van verruiming daarvan. We sluiten de dag af met een discussie.

 

Tijdens het ochtendprogramma zal de voertaal Engels zijn; in de middag zal het programma verdergaan in het Nederlands.

 

Informatie over het aanmelden voor dit seminar vindt u onder het kopje 'overige informatie'. 

 

22 juni / CIROC-seminar / Rotterdam

 

De aanpak van georganiseerde misdaad en ondermijning: wat kan Nederland leren van de bestrijding van de maffia in Italië?

 

PROGRAMMA

 

09:15-09:45

 

Ontvangst met koffie en thee 

 

Morning (English):  Italian mafias, the Italian approach and lessons to be learned 

Chair: prof. dr. Edward Kleemans (VU Amsterdam/CIROC)

 

 

09:45-09:55          

Welcome and introduction -

prof.dr. Edward Kleemans (VU Amsterdam/CIROC)

09:55-10:45

Italian mafias: nature, organization, change -

prof.dr. Maurizio Catino (Università Milano-Bicocca/

New York University)

10:45-11:15 Coffee/tea break
11:15-12.00

Combating Italian mafias: lessons to be learned -

prof.dr. Francesco Calderoni (Università Cattolico del

Sacro Cuore/Transcrime)

12:00-12:30 Discussion
12.30-13:30 Lunch

 

Middag (voertaal Nederlands):

Voorzitter: dr. mr. Barbra van Gestel (WODC/CIROC)

 

13:30-14:00                                                          

De Italiaanse en Nederlandse strijd tegen maffia resp. ondermijning - mr.dr. Laura Peters (Rijksuniversiteit Groningen)

14:00-14:30 Ervaringen uit de dagelijkse praktijk van een Nederlandse liaison magistraat in Rome - (Liaison-officier van justitie in Italië)
14:30-14:40 Vragen en discussie
14:40-15:00 pauze
15:00-15:30 Detentie voor mensen met ongekende macht en middelen: is het artikel 41bis-regime ons voorland? - dr. Toon Molleman (Penitentiaire Inrichting Arnhem)
15:30-16:00 De kroongetuige: rampzalig construct of ei van Columbus? - mr.dr. Sander Janssen (Cleerdin & Hamer Advocaten)
16:00-16:45 Forumdiscussie met de middagsprekers o.l.v. prof.dr. Hans Nelen (Maastricht University/CIROC)
16:45-17:45 Borrel

 

 

Overige informatie

 

Kosten:

De kosten voor deelname aan dit seminar bedragen € 195,-. In dit bedrag zijn de lunch en borrel inbegrepen.

 

Voor studenten geldt een speciale regeling: maximaal drie studenten per participerende universiteit in CIROC mogen wij verwelkomen tegen een gereduceerd tarief van € 25,-. 

  

Locatie:

Erasmus Universiteit Rotterdam – Campus Woudestein – Forumzaal (M3-15 in het Van der Goot Building) – Burgemeester Oudlaan 50  – 3062 PA Rotterdam

  

Aanmelding:

Zowel de aanmelding als de betaalwijze voor de seminars van CIROC is ondergebracht bij de online services van Erasmus School of Law. U kunt zich aanmelden voor dit seminar via https://www.eur.nl/esl/formulieren/ciroc-seminar. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst. Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met nadere informatie over de wijze van betalen.

 

De inschrijving van studenten gaat rechtstreeks via CIROC; studenten kunnen een verzoek tot deelname sturen aan Sey Lin van Munster via ciroc@eur.nl.

 

In verband met de planning zien wij uw aanmelding graag vóór 7 juni tegemoet.

  

Annuleren:

Annulering dient schriftelijk te geschieden. Tot 7 dagen voor aanvang van het seminar kunt u kosteloos annuleren. Daarna wordt € 50,- in rekening gebracht.

 

Bereikbaarheid:

De campus is gemakkelijk bereikbaar per auto of met het openbaar vervoer. Voor de route naar campus Woudestein verwijzen wij u graag naar www.eur.nl/campus/locaties/campus-woudestein.

 

Inlichtingen:

Voor vragen over dit seminar kunt u zich wenden tot het secretariaat.

Telefoon: 010-408 1555. Via e-mail: ciroc@eur.nl of via de website: www.ciroc.nl.