Corruptie in de rechtshandhaving

 

Woensdag 13 december 2017, 13.00-17.00 uur

Universiteit Utrecht – Raadzaal – Achter Sint Pieter 200 – 3512 HT Utrecht

 

In september j.l. verscheen het rapport van een onderzoek naar ernstige integriteitsschendingen binnen vier rechtshandhavingsorganisaties – de politie, Douane, Koninklijke Marechaussee (KMar) en Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) – die in verband kunnen worden gebracht met georganiseerde criminaliteit (Nelen en Kolthoff, 2017). Een van de hoofdconclusies uit dat rapport luidt dat er geen aanwijzingen zijn dat het aantal corruptiegevallen binnen de rechtshandhaving in de afgelopen vijf jaar is toegenomen, maar dat de ernst van de zaken wel is veranderd: onderzoekende instanties, zoals de Rijksrecherche, worden geconfronteerd met integriteitsschendingen van politiemensen, douaniers of andere rechtshandhavers van een zwaarder kaliber. Georganiseerde criminaliteit, zoals die zich in Nederland manifesteert, lijkt gedurende de afgelopen vijf jaar in meer dan één opzicht te zijn verhard. Afgezien van het geweldgebruik en het ogenschijnlijke gemak waarmee liquidaties plaatsvinden in het criminele milieu, is de druk op de rechtshandhaving in de vorm van provocatie, intimidatie en corruptie van rechtshandhavers opgevoerd.

 

Hoe moeten we deze ontwikkeling duiden? Is er sprake van een trendbreuk? Zoeken criminelen in plaats van de overheid zoveel mogelijk te mijden, steeds meer de confrontatie met diezelfde overheid? Welke functionarissen en afdelingen zijn het meest kwetsbaar voor het ontstaan van corruptieve relaties en welke maatregelen kunnen worden getroffen om die functionarissen/afdelingen/ diensten meer weerbaar te maken tegen criminele inmenging?

Deze en andere vragen staan centraal tijdens het CIROC-seminar dat wordt georganiseerd op woensdag 13 december a.s. in Utrecht.

 

Deelnemers aan het seminar krijgen na afloop een gratis exemplaar uitgereikt van het boek dat naar aanleiding van het onderzoek naar ernstige integriteitsschendingen is opgemaakt.