Nuttig concept, politiek instrument of mediahype?

In de afgelopen jaren zien we de opkomst van de zogenaamde ‘narcostaten’, landen waar drugshandel en daarmee samenhangende criminele activiteiten het sociaal-politieke en economische structuren hebben doordrongen en diepgaande invloed en controle uitoefenen. In Nederland heeft het debat over ‘NL als Narcostaat’ aanleiding gegeven tot intense discussie en kritiek, vooral in de (sociale) media. Maar wat is een narcostaat? Is het een nuttig wetenschappelijk concept of kan het beter worden opgevat als een retorisch politiek instrument dat oproept tot sterkere handhavingsmaatregelen en zelfs tot hervorming van het drugsbeleid? Of is het gewoon een commercieel succesvolle term en mediahype, die de kwestie van de georganiseerde misdaad sensationeel maakt? Dit CIROC-seminar zal deze en andere gerelateerde vragen behandelen over de veranderingen die in verschillende landen plaatsvinden in de complexe relatie tussen de internationale drugshandel en zowel het criminele als het staatsbestuur.

Programme (in English and partly in Dutch)

09:30 - 10:00    Arrival and coffee

10:00 - 10:15    Welcome and introduction - Prof. dr. Dina Siegel (UU/CIROC)

 

Morning session: Narco-states in the world?

Chair: Prof. dr. Dina Siegel (UU/CIROC)

In: English

 

10:15 - 10:45

Can be Italy considered a Narco-state?

Prof. Stefano Becucci (University of Firenze)

 

10:45 - 11:15

 

Narco-state in the time of judicial reform:

the case of Albania

 Dr. Idlir Peçi (Peçi & Papagjoni, Albania)

 

11:15 - 11:40

Coffee break

 

11: 40 – 12:10

 

Functional and disfunctional Narco-states: the Netherlands and Mexico compared

Dr. Teun Voeten (Cultureel antropoloog)

 

12:10 - 12.30

Discussion

 

12:30 - 13:30          Lunch - Cafetaria Johanna Hudig Gebouw

 

Afternoon session: NL Narcostaat

Chair: dr. Damián Zaitch (UU/CIROC)

In: Dutch

 

13:30 -14:00

 

Hoe LEAP Nederland aankijkt tegen drugscriminaliteit

Ruben Boomsma (LEAP Nederland)

 

14:00 - 14:30

 

 

Corruptie en Narcostaat

Dr. Joras Ferwerda (Utrecht University)

 

14:30 - 14:50

Coffee break

 

14:50 - 15:20

 

Decadence of political language

Prof. dr. Bob Hoogenboom (Nyenrode Business University)

 

15:20 - 15:50

 

Is Nederland een Narcostaat? Zin en onzin van een ‘narratief’

Dr. Edwin Kruisbergen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)

 

15.50 - 16.30

Discussion

 

16:30 - 17:30       Drinks - Cafetaria Johanna Hudig Gebouw

 

Kosten:

De kosten voor deelname aan dit seminar bedragen € 195,-. In dit bedrag zijn de lunch en borrel inbegrepen. Voor studenten geldt een speciale regeling: maximaal 15 studenten van de in CIROC participerende universiteiten (EUR/TU/UM/UU/VU) mogen wij verwelkomen tegen een gereduceerd tarief van € 25,-. 

 

Locatie:

Alex Brenninkmeijerzaal - Johanna Hudig Gebouw - Universiteit Utrecht

Achter Sint Pieter 200 - 3512 HT Utrecht

www.uu.nl/en/achter-sint-pieter-200

 

 Aanmelding:

Zowel de aanmelding als de betaalwijze voor de seminars van CIROC is ondergebracht bij de online services van Erasmus School of Law. U kunt zich aanmelden voor dit seminar via 

https://www.eur.nl/esl/evenementen/ciroc-seminar-2024-06-19

 

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst. Na aanmelding ontvangt u een mail waarin uw aanmelding bevestigd wordt en waarin u nadere informatie over de wijze van betalen kunt vinden. Na betaling ontvangt u opnieuw een mail waarin uw betaling bevestigd wordt; hiermee is uw deelname definitief.

Betaling kan alleen geschieden via de betaallink die u ontvangt nadat u zich heeft aangemeld; het is helaas niet mogelijk om een factuur toegezonden te krijgen.

De inschrijving van studenten gaat rechtstreeks via CIROC; studenten kunnen een verzoek tot deelname sturen aan het secretariaat van CIROC via ciroc@eur.nl.

 In verband met de planning zien wij uw aanmelding graag vóór 12 juni 2024 tegemoet.

 

 Annuleren:

Annulering dient schriftelijk te geschieden. Tot 7 dagen voor aanvang van het seminar kunt u kosteloos annuleren. Daarna wordt € 50,- in rekening gebracht.

 

 Bereikbaarheid:

Het Johanna Hudig Gebouw is gevestigd in het centrum van Utrecht en is via bus 28 te bereiken vanaf het Centraal Station. Er is ook ruimschoots parkeergelegenheid in de buurt. Zie voor meer informatie www.uu.nl/en/achter-sint-pieter-200   

   

Inlichtingen:

Voor vragen over dit seminar kunt u zich wenden tot het secretariaat via

e-mail: ciroc@eur.nl. of via de website: www.ciroc.nl.