Het seminar is volgeboekt; u kunt zich niet meer inschrijven.

 

Het Centre for Information and Research on Organised Crime (CIROC)

organiseert op woensdagmiddag 11 oktober 2017 van 13.30 tot 17.30 uur een studiemiddag onder de titel:

 

Liquidaties in Nederland: verschijningsvormen en aanpak

 

Sinds de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in 2012 is Nederland in de ban van een reeks criminele afrekeningen die als een ware ‘liquidatiegolf’ over ons land trekt. Ook de recente veroordelingen in het geruchtmakende Passageproces maken liquidaties tot een actueel onderwerp. De indruk bestaat dat de aard van de liquidaties aan het veranderen is. Het lijkt te gaan om jonge, relatief onervaren schutters van eigen bodem die toegang hebben tot zware, automatische vuurwapens en grof geweld in de openbare ruimte niet schuwen.

 

In de context van deze ontwikkelingen organiseert CIROC een studiemiddag over de verschijningsvormen en aanpak van liquidaties. Hierbij zal aandacht worden besteed aan zowel enkele nieuwe ontwikkelingen op het gebied van liquidaties als de historische context van het fenomeen in Nederland. Daarnaast wordt er ingegaan op de consequenties en dilemma’s die deze ontwikkelingen met zich meebrengen voor de aanpak van liquidaties.

 

In oktober verschijnt een themanummer van Justitiële Verkenningen over liquidaties in Nederland. Alle aanwezigen krijgen na afloop een exemplaar van het themanummer ‘Liquidaties’ van het tijdschrift Justitiële Verkenningen.

 

 

Programma

Studiemiddag Liquidaties: verschijningsvormen en aanpak

Voorzitter: Prof. Dr. Edward R. Kleemans (CIROC/VU Amsterdam)

 

13.30-14.00

Inloop (koffie/thee) 

 

Liquidaties: verschijningsvormen

 

14.00-15.00

Liquidaties in Nederland in historisch perspectief - Eric Slot (journalist)


Liquidaties nieuwe stijl: verruwing en professionalisering bij liquidaties - Barbra van Gestel (WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie)

 

Liquidatie van een Solid Soldier? Het ‘niet-zeker-weten’ en de 'realness' rondom de dood van Sin - Robby Roks (Erasmus Universiteit Rotterdam)


Discussie

 

15.00-15.30

Pauze (koffie/thee) 

 

Liquidaties: aanpak en dilemma's

 

15.30-16.30

De criminele ladder ... naar de ondergang - Paul Vugts (journalist) en Harro Kras (Politie Eenheid Amsterdam)

De positie van bedreigde getuigen - Gerlof Leistra (journalist)

 

Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen bij liquidaties - Henk Mous (Openbaar Ministerie)


Afsluitende discussie met sprekers, o.l.v. Prof. Dr. Henk van de Bunt (Erasmus Universiteit Rotterdam).

 

16.30-17.30

Borrel

 

Overige informatie:

 

Kosten:

De kosten voor deelname aan dit seminar bedragen € 75,-. In dit bedrag zijn koffie/thee, borrel en het themanummer ‘Liquidaties’ van Justitiële Verkenningen inbegrepen.

 

Locatie:

Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49, 3512 HE Utrecht.

Let op: dit is een gewijzigde locatie.

 

Aanmelding:

U kunt zich aanmelden voor dit seminar via www.ciroc.nl. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst. Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met daarin nadere informatie over de wijze van betalen.

In verband met de planning zien wij uw aanmelding graag vóór 1 oktober tegemoet.

 

Annuleren:

Annulering dient schriftelijk te geschieden. Tot 7 dagen voor aanvang van het seminar kunt u kosteloos annuleren. Daarna wordt € 25,- in rekening gebracht.

 

Vervoer:

U loopt in ongeveer 15 minuten van Utrecht Centraal station naar Achter Sint Pieter 200. Indien u gebruik maakt van openbaar vervoer dan kunt u de volgende stadsbussen nemen naar het Janskerkhof: 3 en 4 (richting Burg. Fockema Andreaelaan), 8 (richting Overvecht), en 11 (richting De Uithof UMC WKZ). Vanaf het Janskerkhof loopt u in 3 minuten naar Achter Sint Pieter 200.

 

Inlichtingen:

Voor vragen over dit seminar kunt u zich wenden tot het secretariaat van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, 030 2537120 / 7137, via email: ciroc@uu.nl of via de website van CIROC: www.ciroc.nl.