Het seminar is volgeboekt; u kunt zich niet meer inschrijven

 

Aanpassing van het programma

I.v.m. het coronavirus zijn de vluchten die de Italiaanse sprekers zouden gebruiken geannuleerd. Daarom is besloten het ochtenddeel van het seminar te schrappen. De eerste twee lezingen vervallen dus. Vanaf de lunch (12.00 uur) gaat het seminar gewoon door. Na de lunch volgen dan de vier resterende geplande presentaties, discussie en de borrel. De eerste presentatie begint dus om 13:15 uur.

 

 

Het Centre for Information and Research on Organised Crime (CIROC)

organiseert op woensdag 11 maart 2020 een seminar onder de titel:

 

De aanpak van ondermijning: ervaringen uit de praktijk en lessen uit het buitenland

 

Steeds meer overheden, beleidsmakers, journalisten en onderzoekers lijken zich te wijden aan de bestrijding of analyse van ondermijning. Zo wordt op dit moment bijvoorbeeld hard gewerkt aan een ‘breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit’, waarin zowel repressie als preventie een sterke impuls moeten krijgen. Maar wat kunnen we eigenlijk leren van ervaringen uit de huidige praktijk? En welke lessen zijn er te trekken uit buitenlandse ervaringen? Deze vragen staan centraal op dit seminar.

 

Het seminar begint met Italiaanse ervaringen op dit terrein. De hoogleraar criminologie Francesco Calderoni (Università Cattolica del Sacro Cuore / Transcrime, Milano) en de hoogleraar sociologie Maurizio Catino (Università Milano-Bicocca / New York University) bespreken de strijd tegen de Italiaanse maffia. In twee afzonderlijke presentaties gaan zij in op de aard en de veranderingen van Italiaanse maffiagroeperingen, de bestrijding van de maffia en resultaten die met die bestrijding worden behaald.

 

Na de lunch richten we ons op de Nederlandse praktijk. Georganiseerde criminaliteit draait om winstbejag. Het afpakken van criminele verdiensten lukt echter maar mondjesmaat. Aan de hand van concrete zaken gaat Arend-Kees Kooij, officier van justitie bij het Landelijk Parket Amsterdam, in op de vraag hoe dat beter kan. Vervolgens zoomen we in op de lokale aanpak van ondermijning, en wel in Rotterdam. Marcel Dela Haije zal ons vertellen wat hij, als Stadsmarinier, heeft geleerd uit de Rotterdamse praktijk. Hans Nelen (Universiteit van Maastricht) en Karin van Wingerde (Erasmus Universiteit Rotterdam) presenteren de eerste resultaten van een evaluatie van projecten die zijn opgestart uit het ondermijningsfonds. Daarna laat Paul Duijn (Institute for Advanced Study, UvA) zien hoe je met een datagedreven benadering criminele netwerken kunt opsporen en verstoren.

Aangepast programma

 

12.00-13.15

Inloop en lunch


Voorzitter: Dr. Edwin Kruisbergen (onderzoeker WODC / CIROC)

 

13.15-13.45

Afpakken van crimineel vermogen: ervaringen van een officier

van justitie – mr. Arend-Kees Kooij, officier van justitie bij het

Landelijk Parket Amsterdam

13.45-14.15

De versterkingsbeweging Ondermijning onder de loep –

prof. dr. Hans Nelen (Universiteit van Maastricht) en dr. Karin

van Wingerde (Erasmus Universiteit Rotterdam)

14.15-14.30 Discussie
14.30-14.50 Koffie / thee
14.50-15.20

Aanpak van ondermijning in Rotterdam: lessen uit de praktijk –

drs. Marcel Dela Haije (Gemeente Rotterdam)

15.20-15.50

Detecteren en verstoren van criminele netwerken; een

datagestuurde benadering – dr. Paul Duijn (Institute for Advanced

Study, University of Amsterdam)

15.50-16.10 Afsluitende discussie
16.10-17.15 Borrel

Overige informatie:

 

Kosten:

De kosten voor deelname aan dit seminar bedragen € 195,-. In dit bedrag zijn de lunch en borrel inbegrepen.

 

Locatie:

Spaans Cultureel Centrum Cervantes – Grote Zaal – Domplein 3  – 3512 JC Utrecht

 

Aanmelding:

U kunt zich aanmelden voor dit seminar via www.ciroc.nl. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst. Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met nadere informatie over de wijze van betalen.

In verband met de planning zien wij uw aanmelding graag vóór 5 maart tegemoet.

 

Annuleren:

Annulering dient schriftelijk te geschieden. Tot 7 dagen voor aanvang van het seminar kunt u kosteloos annuleren. Daarna wordt € 50,- in rekening gebracht.

 

Bereikbaarheid:

U loopt in ongeveer 15 minuten van Utrecht Centraal station naar Domplein 3; ook zijn er diverse OV-mogelijkheden.

 

Inlichtingen:

Voor vragen over dit seminar kunt u zich wenden tot het secretariaat van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen.

Telefoon: 030 2537137 / 7125. Via email: ciroc@uu.nl of via deze website.