Presentatie:

L. Bisschop en R. Roks

Drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven; aard en aanpak van het fenomeen

 

Het Centre for Information and Research on Organised Crime (CIROC) organiseert op donderdag 12 september 2019 een studiedag onder de titel:

 

De aanpak van drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven

 

De Rotterdamse haven neemt mondiaal een belangrijke economische positie in. Als grootste haven van Europa staat Rotterdam bekend als de toegangspoort van goederen naar Europa en de rest van de wereld. De kwaliteit van de havenvoorzieningen en de efficiëntie in de afhandeling van goederen, zorgen voor een sterke concurrentiepositie, maar maken de haven ook aantrekkelijk voor criminele activiteiten. Rotterdam is ongewild een belangrijke doorvoerhaven van verdovende middelen, in het bijzonder van cocaïne, omdat er tal van mogelijkheden zijn om smokkelwaar op de goederenstromen te laten meesurfen.

Bij steeds meer partijen leeft het besef dat – om concurrerend te zijn – de haven ook een veilige plek moet zijn, in fysieke en sociale zin. Voor een effectieve aanpak van de problematiek rondom drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven is niet alleen de inzet van overheidsdiensten voldoende, maar ook die van het bedrijfsleven noodzakelijk.

Tijdens dit seminar zal de aanpak van drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven centraal staan. Welke ontwikkelingen heeft de aanpak de afgelopen jaren doorgemaakt? Welke publieke en private actoren zijn er op dit moment betrokken bij de aanpak en hoe verloopt de samenwerking tussen deze actoren onderling? Wat zijn best practices en waar liggen verbeterpunten? Deze en andere vragen over de aanpak van drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven zullen tijdens de studiedag de revue passeren.

De aanleiding voor deze studiedag is het verschijnen van het onderzoek Drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven. Aard en aanpak van het fenomeen (Staring, Bisschop, Roks, Brein en Van de Bunt, 2019). Alle aanwezigen krijgen na afloop een exemplaar van het boek.

In het ochtendprogramma komt een historisch overzicht van drugscriminaliteit en havens aan bod. Na een korte pauze zal er een toelichting zijn op de belangrijkste bevindingen van het EUR-onderzoek.

Hierbij gaan we in gesprek met praktijkdeskundigen over de manier waarop het onderzoek in de praktijk wordt vormgegeven.

Het middagprogramma bestaat uit twee sessies waarbij we op zoek gaan naar de aanpak van drugscriminaliteit en wat werkt: korte klap of lange halen, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Met een panel van publieke en private experts gaan we vervolgens in gesprek over de huidige samenwerking tussen de verschillende partijen en bespreken we mogelijkheden en verbeterpunten.

Met een plenaire terugkoppeling sluiten we de studiedag af. Tijdens de borrel is er ruimte voor netwerken en verdiepen van de bestaande relaties.

 

Programma

De aanpak van drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven 

 

08.45-09.15

Registratie

09.15-09.30

Welkom

09.30-10.45

Keynote 1: Historisch overzicht van drugscriminaliteit en havens

10.45-11.15

Koffie / thee / sap 

11.15-12.30

Keynote 2: Belangrijkste bevindingen van het EUR-onderzoek

12.30-13.30

Lunch

13.30-14.45

Panel 1: Korte klappen of lange halen?

14.45-15.15

Koffie / thee / sap

15.15-16.30

Panel 2: Publiek private samenwerking 

16.30-17.00 Afsluiting 
17.00-18.00 Borrel

Overige informatie

 

Kosten:

De kosten voor deelname aan dit seminar bedragen € 195,- (regulier tarief), € 95,- (gereduceerd tarief voor betrokkenen bij het onderzoek), en € 25,- (studententarief). Dit is inclusief het boek Drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven. Aard en aanpak van het fenomeen (Staring, Bisschop, Roks, Brein en Van de Bunt, 2019).

 

Locatie:

Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus Paviljoen

Campus Woudestein

Burgemeester Oudlaan 50

3062 PA Rotterdam, Nederland

Voor bereikbaarheid zie routebeschrijving

 

Aanmelding:

U kunt zich aanmelden voor dit seminar via www.ciroc.nl.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst. Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met nadere informatie over de wijze van betalen.

In verband met de planning zien wij uw aanmelding graag vóór 1 september tegemoet.

 

Annuleren:

Annulering dient schriftelijk te geschieden. Tot 7 dagen voor aanvang van het seminar kunt u kosteloos annuleren. Daarna wordt € 30,- in rekening gebracht.

 

Inlichtingen:

Voor vragen over dit seminar kunt u zich wenden tot rotterdamshavenproject@eur.nl

of het secretariaat van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen.

Telefoon: 030 2537137/7125. Via email: ciroc@uu.nl of via de website van CIROC: www.ciroc.nl.

U ontvangt geen factuur. Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met daarin nadere informatie over de wijze van betalen.