LET OP: In verband met veranderde omstandigheden ziet u hier een aangepast programma en een veranderde tijd, plaats en kosten!

 

Het Centre for Information and Research on Organised Crime (CIROC) organiseert een ronde tafelgesprek onder de titel:

 

Cheap and fake

 

Donderdag 13 december 2018, Faculteit Rechten van de Universiteit Utrecht, Newtonlaan 201, 3584 BH Utrecht, zaal 4A.24/30

 

In Nederland worden we in toenemende mate geconfronteerd – zowel beleidsmakers en wetshandhavingsambtenaren als eindgebruikers – met een breed scala aan namaakproducten van verschillende illegale (zwarte) markten, zowel op import-, distributie- als retailniveau. Van Nike-schoenen tot Gucci-brillen, van Marlboro-sigaretten tot Viagra-pillen, of van Ajax-t-shirts tot souvenirs of zelfs artistieke objecten, deze producten delen een aantal gemeenschappelijke kenmerken: ze zijn allemaal goedkoop en nep, worden niet belast, worden meestal geproduceerd onder uitbuitende omstandigheden, en worden vaak gesmokkeld of verhandeld door informele of illegale netwerken. Dit CIROC-seminar richt zich ten eerste op de aard van sommige van deze namaakmarkten, in Nederland of in het buitenland. Wie zijn de betrokken actoren en wat is de modus operandi van hun handel? De sprekers zullen zich richten op markten van namaakalcohol, lifestyle-medicijnen, sigaretten en textiel door straatverkopers. Het seminar zal vervolgens problemen en uitdagingen bespreken waar verschillende instanties die zich met deze kwesties bezighouden, zoals gemeenten, douaneautoriteiten en politieorganisaties zoals Europol, tegenaan lopen.

 

In the Netherlands we are increasingly confronted, either as policy makers, law enforcement officials or final consumers, with a wide range of counterfeit products that constitute illegal (black) markets, either at import, distribution or retail levels. From Nike shoes to Gucci glasses, from Marlboro cigarettes to Viagra pills, or from Ajax T-shirts to souvenirs or even artistic objects, these products share some common features: they are all cheap and fake, are not taxed, are usually produced in exploitative conditions, and are often smuggled or traded by informal or illegal networks. This CIROC-seminar will first focus on the nature of some of these counterfeit markets, either in the Netherlands or abroad. Who are the actors involved, and what is the modus operandi of their trade? Presenters will deal with the markets of counterfeit alcohol, lifestyle medicines, cigarettes and textiles by street vendors. The seminar will subsequently discuss problems and challenges faced by different agencies dealing with these issues, like municipalities, custom authorities and police agencies like Europol.

 

 

Programma

 

Middagsessie:

Chair: Prof. dr. Dina Siegel (CIROC/Utrecht University)

13.30-14.00     Ontvangst met koffie/thee
 
14.00-14.45

Europol and it’s feud against counterfeiting – Chris

Vansteenkiste (Europol)

 

14.45-15.45 

Counterfeit alcohol and markets – Prof. dr. Jonathan

Spencer (University of Manchester)

 

15.45-16.30

Cheap medicines? An analysis of the production of counterfeit

pharmaceuticals in China – Dr. Rosa Koenraadt

(Leiden University)

 

16.30-17.00

Discussie 

 

17.00-17.30 Afsluitende borrel
 
   
   
   
   
   
   
   
   

Overige informatie:

 

Kosten:

De kosten voor deelname aan dit seminar bedragen € 50,-. In dit bedrag zijn koffie/thee en borrel inbegrepen.

 

Locatie:

Faculteit Rechten Universiteit Utrecht, Newtonlaan 201, 3584 BH Utrecht, zaal 4A.24/30

 

Aanmelding:

U kunt zich aanmelden voor dit seminar via deze website. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst. Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met nadere informatie over de wijze van betalen.

In verband met de planning zien wij uw aanmelding graag vóór 10 december tegemoet.

 

Annuleren:

Annulering dient schriftelijk te geschieden. Tot 7 dagen voor aanvang van het seminar kunt u kosteloos annuleren. Daarna worden kosten in rekening gebracht.

 

Bereikbaarheid:

Buslijn 28 gaat van Utrecht Centraal station naar de halte Rijsweerd Noord, op 200 meter van de Newtonlaan. Parkeerruimte bij de Universiteit Utrecht is schaars. TIP: schuin tegenover de Newtonlaan, bij Bar Beton in de Pythagoraslaan is meestal wel -niet dure- plek.

 

Inlichtingen:

Voor vragen over deze middag kunt u zich wenden tot het secretariaat van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen.

Telefoon: 030 2537125 / 7137. Via email: ciroc@uu.nl of via de website van CIROC: www.ciroc.nl.

 

 

Aanmelding Cheap and fake, CIROC-seminar 13 december 2018

U ontvangt geen factuur. Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met daarin nadere informatie over de wijze van betalen.