LET OP: In verband met veranderde omstandigheden ziet u hier een aangepast programma en een veranderde tijd, plaats en kosten!

 

Het Centre for Information and Research on Organised Crime (CIROC) organiseert een ronde tafelgesprek onder de titel:

 

Cheap and fake

 

Donderdag 13 december 2018, Faculteit Rechten van de Universiteit Utrecht, Newtonlaan 201, 3584 BH Utrecht, zaal 4A.24/30

 

In Nederland worden we in toenemende mate geconfronteerd – zowel beleidsmakers en wetshandhavingsambtenaren als eindgebruikers – met een breed scala aan namaakproducten van verschillende illegale (zwarte) markten, zowel op import-, distributie- als retailniveau. Van Nike-schoenen tot Gucci-brillen, van Marlboro-sigaretten tot Viagra-pillen, of van Ajax-t-shirts tot souvenirs of zelfs artistieke objecten, deze producten delen een aantal gemeenschappelijke kenmerken: ze zijn allemaal goedkoop en nep, worden niet belast, worden meestal geproduceerd onder uitbuitende omstandigheden, en worden vaak gesmokkeld of verhandeld door informele of illegale netwerken. Dit CIROC-seminar richt zich ten eerste op de aard van sommige van deze namaakmarkten, in Nederland of in het buitenland. Wie zijn de betrokken actoren en wat is de modus operandi van hun handel? De sprekers zullen zich richten op markten van namaakalcohol, lifestyle-medicijnen, sigaretten en textiel door straatverkopers. Het seminar zal vervolgens problemen en uitdagingen bespreken waar verschillende instanties die zich met deze kwesties bezighouden, zoals gemeenten, douaneautoriteiten en politieorganisaties zoals Europol, tegenaan lopen.

 

In the Netherlands we are increasingly confronted, either as policy makers, law enforcement officials or final consumers, with a wide range of counterfeit products that constitute illegal (black) markets, either at import, distribution or retail levels. From Nike shoes to Gucci glasses, from Marlboro cigarettes to Viagra pills, or from Ajax T-shirts to souvenirs or even artistic objects, these products share some common features: they are all cheap and fake, are not taxed, are usually produced in exploitative conditions, and are often smuggled or traded by informal or illegal networks. This CIROC-seminar will first focus on the nature of some of these counterfeit markets, either in the Netherlands or abroad. Who are the actors involved, and what is the modus operandi of their trade? Presenters will deal with the markets of counterfeit alcohol, lifestyle medicines, cigarettes and textiles by street vendors. The seminar will subsequently discuss problems and challenges faced by different agencies dealing with these issues, like municipalities, custom authorities and police agencies like Europol.