Het Centre for Information and Research on Organised Crime (CIROC) organiseert op woensdag 18 april 2018 een seminar over:

 

De achterdeur van de coffeeshop: een vooruitblik op de experimenten

 

Het gedoogbeleid met betrekking tot soft drugs heeft geleid tot de zogenoemde ‘voordeur-achterdeur’ paradox. Daarmee wordt bedoeld dat consumenten bij het kopen van cannabis in kleine hoeveelheden geen strobreed in de weg wordt gelegd, maar dat exploitanten van de coffeeshops bij het bevoorraden van hun etablissementen op criminele leveranciers zijn aangewezen. Criminele samenwerkingsverbanden hebben van dit schemergebied de afgelopen decennia op grote schaal misbruik gemaakt. De productie en handel van wiet hebben een hoge vlucht genomen en hebben grote maatschappelijke problemen teweeg gebracht.

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte-3 zijn experimenten aangekondigd in relatie tot de productie en levering van wiet aan de coffeeshops (de ‘achterdeur’). Het voorstel van het kabinet zou de ongemakkelijke situatie waarin coffeeshophouders nu zitten, moeten wegnemen: in plaats van dat zij hun goederen bij criminele organisaties moeten kopen, kunnen ze het betrekken bij een door de overheid aangewezen en gecontroleerde teler. Als bijkomend voordeel van deze maatregel zou de georganiseerde criminaliteit de wind uit de zeilen kunnen worden genomen: niet langer bepalen criminele groepen wat aan de coffeeshops wordt geleverd.

Een adviescommissie is inmiddels ingesteld om de experimenten in zes tot tien (middel-)grote Nederlandse gemeenten voor te bereiden.  In dit CIROC-seminar wordt aan de vooravond van de experimenten de balans van het Nederlandse softdrugsbeleid opgemaakt en wordt een blik vooruit geworpen op de inrichting en de te verwachten effecten van de aangekondigde experimenten. Interessant in dat verband is dat veel gemeenten een ander soort experiment voorstaan dan het kabinet voor ogen heeft. Om die reden wordt gepleit om in de experimenten enige variatie aan te brengen. Dat wil het kabinet echter niet: de experimenten moeten in elke stad hetzelfde zijn van opzet en de verkoop van wiet moet lopen via de coffeeshops.

Tijdens het seminar op 18 april zullen allereerst de ontwikkelingen in Nederland op softdrugsterrein in historisch en internationaal perspectief worden geplaatst. Vervolgens zal vanuit verschillende perspectieven – bestuur, rechtshandhaving en wetenschap – specifiek worden ingezoomd op de aangekondigde experimenten. Het seminar wordt afgesloten met een paneldiscussie.