Corruptie in de rechtshandhaving

 

Woensdag 13 december 2017, 13.00-17.00 uur

Universiteit Utrecht – Raadzaal – Achter Sint Pieter 200 – 3512 HT Utrecht

 

In september j.l. verscheen het rapport van een onderzoek naar ernstige integriteitsschendingen binnen vier rechtshandhavingsorganisaties – de politie, Douane, Koninklijke Marechaussee (KMar) en Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) – die in verband kunnen worden gebracht met georganiseerde criminaliteit (Nelen en Kolthoff, 2017). Een van de hoofdconclusies uit dat rapport luidt dat er geen aanwijzingen zijn dat het aantal corruptiegevallen binnen de rechtshandhaving in de afgelopen vijf jaar is toegenomen, maar dat de ernst van de zaken wel is veranderd: onderzoekende instanties, zoals de Rijksrecherche, worden geconfronteerd met integriteitsschendingen van politiemensen, douaniers of andere rechtshandhavers van een zwaarder kaliber. Georganiseerde criminaliteit, zoals die zich in Nederland manifesteert, lijkt gedurende de afgelopen vijf jaar in meer dan één opzicht te zijn verhard. Afgezien van het geweldgebruik en het ogenschijnlijke gemak waarmee liquidaties plaatsvinden in het criminele milieu, is de druk op de rechtshandhaving in de vorm van provocatie, intimidatie en corruptie van rechtshandhavers opgevoerd.

 

Hoe moeten we deze ontwikkeling duiden? Is er sprake van een trendbreuk? Zoeken criminelen in plaats van de overheid zoveel mogelijk te mijden, steeds meer de confrontatie met diezelfde overheid? Welke functionarissen en afdelingen zijn het meest kwetsbaar voor het ontstaan van corruptieve relaties en welke maatregelen kunnen worden getroffen om die functionarissen/afdelingen/ diensten meer weerbaar te maken tegen criminele inmenging?

Deze en andere vragen staan centraal tijdens het CIROC-seminar dat wordt georganiseerd op woensdag 13 december a.s. in Utrecht.

 

Deelnemers aan het seminar krijgen na afloop een gratis exemplaar uitgereikt van het boek dat naar aanleiding van het onderzoek naar ernstige integriteitsschendingen is opgemaakt.

Programma

Studiemiddag Corruptie in de rechtshandhaving

Voorzitter: prof. dr. Hans Nelen (Maastricht University/CIROC)

 

12.30-13.00

Ontvangst en koffie

13.00-13.05

Welkom door de dagvoorzitter – prof. dr. Hans Nelen (Maastricht University/CIROC)

 

Corruptie in de rechtshandhaving; het fenomeen 

 

13.05-13.45

Corruptie in de Nederlandse rechtshandhaving; een update – prof. dr. Hans Nelen (Maastricht University/CIROC)

13.45-14.05

Reflectie op de bevindingen – Henk Hummel (plv. Hoofd Rijksrecherche) 

14.05-14.30

Discussie 

15.00-15.30

Pauze – koffie/thee 

 

Corruptie in de rechtshandhaving; preventie en bestrijding 

 

14.50-15.35

Integriteitbevordering binnen de rechtshandhaving – prof. dr. Emile Kolthoff (Open Universiteit/Avans Hogeschool)

15.35-16.20

Anti-corruptiemaatregelen in België – dr. Kim Loyens (Universiteit Utrecht/KU Leuven)

16.20-17.00

Paneldiscussie (met in het panel vertegenwoordigers van diverse rechtshandhavingsorganisaties)

 

16.30-17.30

Borrel

 

 

Overige informatie:

 

Kosten:

De kosten voor deelname aan dit seminar bedragen € 75,-. In dit bedrag zijn koffie/thee, borrel en een exemplaar van het boek dat naar aanleiding van het onderzoek naar ernstige integriteitsschendingen is opgemaakt inbegrepen.

 

Locatie:

Universiteit Utrecht, Raadzaal, Achter Sint Pieter 200, 3512 HT Utrecht

 

Aanmelding:

U kunt zich aanmelden voor dit seminar via www.ciroc.nl. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst. Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met nadere informatie over de wijze van betalen.

In verband met de planning zien wij uw aanmelding graag vóór 6 december tegemoet.

 

Annuleren:

Annulering dient schriftelijk te geschieden. Tot 7 dagen voor aanvang van het seminar kunt u kosteloos annuleren. Daarna wordt € 25,- in rekening gebracht.

 

Vervoer:

U loopt in ongeveer 15 minuten van Utrecht Centraal station naar Achter Sint Pieter 200. Indien u gebruik maakt van openbaar vervoer dan kunt u via de bushalte CS Jaarbeurszijde de stadsbussen 8 en 28 nemen naar het Janskerkhof. De streekbussen 52, 74, 77, 251 stoppen daar eveneens. Vanaf het Janskerkhof loopt u in 3 minuten naar Achter Sint Pieter 200.

 

Inlichtingen:

Voor vragen over dit seminar kunt u zich wenden tot het secretariaat van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen.

Telefoon: 030 2537120 / 7137. Via email: ciroc@uu.nl of via de website van CIROC: www.ciroc.nl.

Aanmelding seminar Corruptie in de rechtshandhaving

U ontvangt geen factuur. Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met daarin nadere informatie over de wijze van betalen.