Lokale inbedding van georganiseerde criminaliteit

Datum: woensdag 24 mei 2017

Locatie: Universiteit Utrecht – Raadzaal – Achter Sint Pieter 200 – 3512 HT Utrecht

 

Ondanks het feit dat georganiseerde criminaliteit associaties oproept met internationale criminele activiteiten, blijken daders van georganiseerde misdaad veelal honkvast te zijn en te opereren vanuit hun eigen, vertrouwde lokale omgeving. Deze lokale inbedding van georganiseerde criminaliteit is lange tijd onderbelicht gebleven. Tijdens het seminar wordt de lokale inbedding belicht door te kijken naar lokale verschijningsvormen van georganiseerde misdaad, maar ook door in te gaan op de mogelijkheden die deze lokale inbedding biedt voor de opsporing en aanpak.

Het seminar begint met buitenlandse ervaringen op dit terrein. Sean Redmond (University of Limerick) gaat in op de invloed van lokale criminele netwerken op kinderen in Ierland. Lars Korsell, als adviseur en onderzoeker betrokken bij Zweedse veiligheidsvraagstukken, bespreekt de lokale dimensie en mogelijkheden voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit in Zweden.

Na de lunch verleggen we de blik naar Nederland. Bart de Graaf (Gemeente Amsterdam) en Nazly Saadat (Politie Amsterdam) brengen verslag uit van een project gericht op de aanpak van criminele families in Amsterdam. Robby Roks (Erasmus School of Law) belicht hierna de lokale inbedding van een Nederlandse ‘gang’, de Rollin 200 Crips. Officier van Justitie Toine van de Ven biedt met de Casus Explorer/Operatie Trefpunt, die een criminele marktplaats voor daders in de drugshandel aan het licht bracht, een mooi perspectief op de aanpak van lokaal genestelde georganiseerde criminaliteit. Ten slotte zal Pieter Tops (Tilburg Law School) ingaan op zijn boek De achterkant van Nederland – waarin een pakkend beeld van de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld op lokaal niveau naar voren komt – waarna Henk van de Bunt als coreferent zal optreden. De dag sluit af met een discussie.

 

Dr. Sean Redmond(University of Limerick (UL)/Ireland)

Why we should be bothered about the influence that locally based criminal networks have on children. The Greentown study into the influence of criminal networks in children’s offending behaviour in Ireland 2010-2014

Dr. Lars Korsell (Swedish National Coordinator to Safeguard Democracy against Violent Extremism / Swedish National Council for Crime Prevention)

The local dimension of organised crime: Local Swedish initiatives

Mr. Bart de Graaf (Gemeente Amsterdam) en Nazly Saadat MSc (Politie Amsterdam)

- Aanpak Criminele Families Amsterdam. Verslag van een pilotproject

Dr. Robby Roks (Erasmus School of Law)

- Het kantoor in de ‘h200d’: de lokale inbedding van de Rollin 200 Crips

Mr. Toine van de Ven (Openbaar Ministerie, Landelijk Parket Eenheid Zuid-Nederland)

- Casus Explorer, Operatie Trefpunt

Prof. dr. Pieter Tops (Tilburg Law School)

- De achterkant van Nederland. Hoe onder- en bovenwereld verstrengeld raken –