Het Centre for Information and Research on Organised Crime (CIROC) organiseert op woensdag 14 december 2016 een seminar onder de titel:

 

Opsporing van georganiseerde criminaliteit: uitdagingen en kansen anno 2016

 

Het is inmiddels 20 jaar geleden dat de IRT-affaire haar voorlopige besluit kreeg in het rapport van de commissie-Van Traa. Sindsdien is er veel veranderd. Nieuwe wetgeving reguleerde het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden en het openbaar ministerie en de politie zijn gereorganiseerd. Maar ook hebben ‘nieuwe’ technieken en strategieën aan belang toegenomen. Denk daarbij aan de forensische opsporing, de digitale recherche en de financiële aanpak van georganiseerde criminaliteit. Hoe staat de opsporing van georganiseerde criminaliteit er anno 2016 voor? Deze vraag staat centraal tijdens het seminar Opsporing van georganiseerde criminaliteit: uitdagingen en kansen anno 2016.

 

De dag begint met Koos Plooij, officier van justitie bij het Landelijk Parket. Hij gaat in op vragen als: Welke lessen zijn er te trekken uit grote opsporingsonderzoeken en met welke kansen en valkuilen krijgen rechercheurs en officieren van justitie in deze onderzoeken te maken? Vervolgens wordt de rol van de forensische opsporing bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit belicht. Yvette Schoenmakers (Yvette Schoenmakers Onderzoek & Advies) bespreekt opsporingsonderzoek naar dumpingen van drugsafval. Rob Bontjema en Marc Wosten (Landelijk Forensisch Team Ram- en Plofkraken) gaan in op de rol van forensische opsporing bij ram- en plofkraken. Na de lunch bespreekt Wil Meijer (Belastingdienst Limburg) de financiële aanpak. Hoe werkt die aanpak in de praktijk uit? Michiel Ras (Politie Eenheid Oost-Nederland) gaat in op de rol van digitale expertise bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. De laatste sprekers, Willem Jan Ausma en Onno de Jong (Ausma De Jong Advocaten), belichten het perspectief van de advocatuur. Waar lopen advocaten tegenaan wanneer zij verdachten bijstaan in aan georganiseerde criminaliteit gerelateerde zaken? De dag sluit af met een discussie.

 

Koos Plooij (officier van justitie Landelijk Parket)

- Twintig jaar na Van Traa: hoe staat de opsporing van georganiseerde criminaliteit ervoor?

Yvette Schoenmakers (Yvette Schoenmakers Onderzoek & Advies)

Elke dump is een plaats delict: opsporingsmogelijkheden bij synthetische drugsafvaldumpingen

Rob Bontjema en Marc Wosten (Landelijk Forensisch Team Ram- en Plofkraken)

- De forensische opsporing in ram- en plofkraken

Wil Meijer (Teamleider team Externe Overheidssamenwerking, Belastingdienst Limburg)

Hoe zinvol is financieel rechercheren?

Michiel Ras (Operationeel Specialist C, Team Digitale Opsporing, Politie Eenheid Oost-Nederland)

Digitale expertise en opsporing van georganiseerde criminaliteit

Willem Jan Ausma en Dominique Brouns (Ausma De Jong Advocaten)

- Verdediging van verdachten in aan georganiseerde criminaliteit gerelateerde zaken. Het perspectief van de advocatuur