'Mensensmokkel uit conflictgebieden' in de media:

> Zie interview met: Andrea di Nicola door Maartje Somers, 
"Boek hier je enkele reis", NRC-Next

> Zie artikel van: Gerben van der Aa op de site van de NOS

> Zie Thomas Spijkerboer: studiogast in Nieuwsuur op 20-04-2015

> Slimme mensensmokkelaars 'lachen Europa gewoon uit'

 

Mensensmokkel uit conflictgebieden

In dit seminar ‘mensensmokkel vanuit conflictgebieden’ draait het om drie thema’s:

(1) de sociale organisatie van mensensmokkel vanuit conflictgebieden

(2) het beleid en de aanpak van irreguliere migratie op Europees niveau en de effecten van deze aanpak en

(3) de vraag wie er uiteindelijk in Nederland binnenkomt en hoe zij de reis hebben ervaren.


Plotselinge migratiebewegingen en vluchtelingenstromen vanuit conflictgebieden als Syrië en Eritrea die zich richten op specifieke landen worden vaak in verband gebracht met smokkelorganisaties. De betrokkenheid van mensensmokkelaars bij migratie uit deze gebieden wordt op pijnlijke wijze duidelijk door de dramatische beelden over boten volgepakt met vluchtelingen die vanuit Libië of andere Noord-Afrikaanse landen koers zetten richting Europa. Deze problematiek roept allerlei vragen op. In de eerste plaats vragen naar de aard en de werkwijze van de georganiseerde netwerken en samenwerkingsverbanden waar deze vluchtelingen tijdens hun reis naar Nederland of andere EU landen gebruik van maken. In dit seminar wordt daarom in de eerste plaats ingegaan op de vraag hoe gefragmenteerd deze reizen zijn. Welke rol spelen criminele organisaties, familieleden en vrienden van de vluchtelingen bij het realiseren van deze reizen naar de Europese Unie en hoe gefragmenteerd zijn deze reizen?

 

In de tweede plaats wordt besproken wat deze vluchtelingenstromen betekenen in de context van toezicht en opsporing van irreguliere migratie. Voormalig staatssecretaris Teeven gaf eerder aan dat hij het redden van bootvluchtelingen op de Middellandse Zee geen taak vindt voor de EU. Tegelijkertijd proberen landen als Griekenland en Italië en de Europese Unie via Frontex de buitengrenzen te bewaken, irreguliere migratiebewegingen te beheersen en slachtofferschap te voorkomen. Hoe ziet dit beleid en de aanpak er uit en welke implicaties heeft deze aanpak voor migranten die asiel willen aanvragen? Welke menselijke en andere kosten zijn verbonden aan het bewaken van de Europese buitengrenzen?

 

Tot slot wordt aandacht besteed aan de migranten zelf. Hoe ervaren migranten afkomstig uit conflictregio’s zoals Syrië de reis zelf en wat voor type migranten komt de EU binnen? Wat voor reisroutes hebben zij afgelegd, hoe zwaar was de reis en in hoeverre ervaren zij de personen die hen tijdens de reis geassisteerd hebben als criminelen? In hoeverre ‘verschuilen’ oorlogsmisdadigers of mogelijke terroristen zich onder de groep asielzoekers uit conflictregio’s? En hoe gaat de overheid met deze dreiging om? Tijdens dit seminar zullen experts uit binnen- en buitenland op basis van recent onderzoek presentaties verzorgen die ingaan op bovenstaande vragen.

 

De ochtendsessie zal in het Engels plaatsvinden, tijdens de middagsessie is de voertaal Nederlands. Organisatie: R. Staring & J. van Wijk