Mensenhandel en prostitutie

Datum: woensdag 3 december 2014

Organisatie: Prof. dr. Edward Kleemans en Drs. Edwin Kruisbergen

Locatie: Universiteit Utrecht – Raadzaal – Achter Sint Pieter 200 – 3512 HT Utrecht

 

In Nederland is prostitutie gelegaliseerd met als achterliggend doel misstanden in de prostitutiebranche te voorkomen en beter te kunnen bestrijden. Met het legaliseren van deze kwetsbare branche heeft de overheid veel verantwoor-delijkheid naar zich toegetrokken en komen er nieuwe vragen op rondom het prostitutiebeleid en de bestrijding van mensenhandel: hoe ver moet de overheid gaan in het reguleren van de prostitutiebranche en hoe moet deze nieuwe rol van de overheid worden vormgegeven? Wat betekent deze nieuwe werkelijkheid voor verschillende vormen van mensenhandel en de bestrijding daarvan? Deze en andere vragen staan centraal op deze CIROC-studiedag.

In de ochtend wordt eerst de blik op het buitenland gericht. Professor Ronald Weitzer (George Washington University, USA) gaat op basis van zijn uitgebreide onderzoekservaring in op de resultaten van de verschillende manieren waarop Europese landen omgaan met prostitutie. Daarna bespreekt professor May-Len Skilbrei (University of Oslo, Norway) de situatie in de Scandinavische landen, waar prostitutie op een sterk afwijkende manier wordt benaderd vergeleken met Nederland. Wat zijn de Scandinavische ervaringen met prostitutiebeleid en mensenhandel?

In de middag staan nieuwe vragen rondom prostitutiebeleid en mensenhandel in Nederland centraal. Machteld Boot-Matthijssen (Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen) behandelt de laatste ontwikkelingen op het terrein van mensenhandel in de Nederlandse prostitutiesector en de bestrijding ervan. Maite Verhoeven (WODC) gaat in op verschillende informele praktijken die, ondanks de legalisatie, in en rondom de gereguleerde raamprostitutie plaatsvinden. Deze praktijken variëren van loopjongens die kleine klusjes opknappen tot pooiers die prostituees wegwijs maken in het werk. In hoeverre ondermijnen deze informele activiteiten de zelfstandige positie van prostituees?
Verschillende partijen worstelen met de vraag hoe zij met prostitutie en de risico’s van mensenhandel om moeten gaan. Op gemeentelijk niveau moeten lokale besturen handen en voeten geven aan prostitutiebeleid en bestrijding van mensenhandel. Maar hoe pakt hun beleid en vooral de handhaving uit? Els Martens, senior-Officier van Justitie bij het Regioparket Oost-Nederland, gaat in op de weerbarstige praktijk.

Daders blijven vaak onderbelicht in de prostitutiesector. Anke van Dijke en Linda Terpstra (FIER) spraken met 15 daders (verdachten) voor hun boek Mensenhandelaren. In hun bijdrage aan dit seminar vertellen de auteurs het verhaal van deze daders.

 

Prof. Ronald Weitzer (Professor of Sociology, George Washington University, USA)

European Prostitution Policies & Trafficking 

Prof. May-Len Skilbrei (Professor in Criminology, University of Oslo, Norway)

Linking Prostitution and Human Trafficking Policies: Nordic Experiences

Mr. dr. Machteld Boot-Matthijssen (Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen)

De aanpak van mensenhandel

Drs. Maite Verhoeven (WODC)

Informele praktijken binnen de raamprostitutie

Drs. Anke van Dijk en Drs. Linda Terpstra (FIER, expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties)

Mensenhandel: daders aan het woord

Mr. Els Martens, senior-Officier van Justitie bij het regioparket Oost-Nederland

Mensenhandel: het gaat ons allemaal aan