Coffeeshops, het beste van twee kwaden?

In de afgelopen jaren is het debat over coffeeshops aanzienlijk van karakter veranderd. Waar vroeger beleidsmakers in bepaalde mate tevreden waren over het gedoogbeleid is nu sprake van een revisie daarvan. Coffeeshops worden nu gezien als onderdeel van het probleem, in plaats van een oplossing. De coffeeshops worden gerelateerd aan georganiseerde criminaliteit en aan overlast voor bewoners. Ook zijn er sterke twijfels over de vermeende onschuld van cannabis, die gevoed worden door het stijgende aantal gebruikers dat zich aanmeldt voor hulpverlening. In het debat zien we globaal twee beleidsrichtingen, een die voorstander is van repressie en sanering en een waarin gepleit wordt voor kleinschalige cannabisverkoop.

 

Tijdens de bijeenkomst wordt door diverse sprekers ingegaan op de belangrijkste thema’s in het hedendaagse debat rond coffeeshops, zoals de meest recente beleidsontwikkelingen, het cannabisbeleid beschouwd vanuit het volksgezondheidsperspectief, een nadere beschouwing van het Rotterdamse model en de lessen van Venlo, Terneuzen en Maastricht. Tevens is een buitenlandse wetenschappelijke expert uitgenodigd die met distantie kijkt naar de recente ontwikkelingen in Nederland en deze vergelijkt met die in andere landen.

 

Henk van de Bunt (CIROC/Erasmus Universiteit Rotterdam)

De ontwikkeling van het Nederlandse cannabisbeleid

Bert Bieleman (Intraval)

De ontwikkeling van cannabisverkoop en -gebruik in Nederland

Margriet van Laar (Trimbos Instituut)

Beschouwing over de ontwikkeling van het Nederlandse cannabisbeleid vanuit het volksgezondheidsperspectief

Thaddeus Müller (Erasmus Unversiteit Rotterdam)

Het Rotterdamse toezicht op coffeeshops nader beschouwd

Ben Rovers (BTVO)

Lessen uit Venlo, Terneuzen, Maastricht en Bergen op Zoom